Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi - semināri Saldū, Tukumā un Rīgā


Šogad plānoti vēl tikai trīs semināri par atbalstu mājokļu renovācijai.
6.decembrī plkst. 10.00 Saldus novada Domes telpās (Avotu ielā 12)
6.decembrī plkst. 16.00 Tukuma ledus hallē (Stadiona ielā 3)
11.decembrī plkst. 10.00 Rīgā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras telpās (Pērses ielā 2)

Semināra dalībnieki tiks informēti par ES struktūrfondu aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” pamatnosacījumiem un aktualitātēm, kā arī par biežāk pieļautajām kļūdām projektu sagatavošanā un ieviešanā. Semināru dienas kārtība: http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=30600
11.decembra seminārā lektori stāstīs arī par fasāžu renovāciju (ETAG oo4 un ventilējamām fasādēm), par siltumapgādes sistēmas renovāciju un jumtiem.

Inese  Bērziņa, Ekonomikas ministrija

Mārītes Šperbergas foto