Objekti filtrēti pēc datums: janvāris 2020

Aicina vebināros apgūt BIM tehnoloģijas

CMB Inženieru kompetences centrs aicina būvspeciālistus un citus nozares dalībniekus papildināt zināšanas jaunos profesionālās pilnveides kursos – Būvju informācijas modelēšanas (BIM) vebināros, semināros par koka būvkonstrukciju konstruēšanu un būvdarbu tāmēšanu.

Vebināros varēs patstāvīgi apgūt pirmos divus BIM līmeņus – ievadu jeb 1.līmeni un BIM tehnoloģijas pēc LVS 1052:2018 – BIM terminoloģijas standarts jeb 2.līmenis. Katra vebināra pamatā ir 4-5 stundu videoieraksts ar 6 mini testiem un 5-6 praktisko uzdevumu datnēm dažādās BIM programmatūrās, kas ir jāpilda darba gaitā.

Pēc vebināru noklausīšanās būvspeciālisti varēs saņemt profesionālās pilnveides kredītpunktus Latvijas Būvinženieru savienībā (LBS), Latvijas Siltuma, gāzes un ūdensvadu tehnoloģiju inženieru savienībā (LSGŪTIS), kā arī Latvijas Arhitektu savienībā (LAS).

Pieteikties semināriem var vietnē https://ikc.cmb.lv/lv/apmacibu-saraksts vai pa epastu apmacibas@cmb.lv.

Vebinārus var apskatīt un pieteikties vietnē https://ikc.cmb.lv/lv/vebinaru-saraksts.

Vairāk informācijas pievienotajā failā.

Nelda Elsiņa, CMB Inženieru kompetences centra vadītāja.

Lasīt vairāk...

EM pētījums: 464.sērijas ēkas ir drošas ekspluatācijai

Padomju laikā celto lielpaneļu 464.sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku nesošās konstrukcijas ir apmierinošā tehniskā stāvoklī, vēsta Ekonomikas ministrijas (EM) Sabiedrisko attiecību nodaļa. Tas secināts EM un pieredzējušu būvspeciālistu 2019.gadā rīkotā pētījumā 464.sērijas daudzdzīvokļu māju konstrukciju mehāniskās stiprības un stabilitātes izpētei.

Turpinot ēku ekspluatāciju līdzšinējā veidā, uzturot tās un atjaunojot pētījumā norādītos atsevišķos elementus, ēkas ir drošas turpmākai ekspluatācijai, pauž EM. Ēku apsekošanas gaitā un atsegumos netika konstatētas pazīmes, kas liecinātu par ēku mehāniskās stiprības vai stabilitātes zudumu, norāda pētījuma rīkotāji. To apliecina arī konstrukciju atsegumi 464.sērijas mājām līdzīgā lielpaneļu ēkā Irbenē, Ventspils novadā, kas savulaik izmantota militārpersonu izmitināšanai, bet nu jau ilgstoši netiek ekspluatēta. Ēkai nav ailu aizpildījumu, konstrukcijas un to savienojumi ir pakļauti nelabvēlīgai atmosfēras iedarbībai. Konstatēts, ka agresīvā, īpaši – mitrā vidē ir vērojama korozija uz paneļus savienojošajām tērauda cilpām un skavām, taču bojājumi ir pārsteidzoši nelieli, tie vēl neietekmē mezglu savienojumu nestspēju un līdz ar to arī ēkas stiprību un stabilitāti, norāda EM.

Būtiskākais no izpētē konstatētajiem defektiem ir jaunākā tipa 464.sērijas ēku jumta konstrukcijas centrālā U veida paneļa nepietiekams balstījuma dziļums un plaisas paneļu balstījuma vietās. Tam ir izstrādāts pastiprināšanas tipveida risinājums trīs dažādām balstījuma problēmsituācijām.

EM iesaka māju īpašniekiem rūpēties par to tehnisko stāvokli. Lai samazinātu defektu novēršanas izmaksas, EM piedāvā ēku nesošo konstrukciju mezglu pastiprināšanas tipveida risinājumus. Ir sagatavotas vadlīnijas 464.sērijas ēku nesošo konstrukciju padziļinātai tehniskajai apsekošanai, lai varētu noteikt ēkas tehnisko stāvokli, kā arī ieteikumi ēku turpmākai ekspluatācijai, uzturēšanai un konstrukciju tehniskā stāvokļa uzraudzībai, lai saglabātu mehānisko stiprību un stabilitāti. Sagatavotie materiāli satur priekšlikumus ēku nesošo konstrukciju un to mezglu ekspluatācijas termiņiem un obligātajiem pastiprināšanas darbiem, kā arī to provizoriskajām būvizmaksām.

Kā skaidro EM, tieši masveida apbūves lielpaneļu 464.sērijas jeb tā dēvētā lietuviešu projekta daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas izvēlētas izpētei pirmās, jo nozares eksperti bija norādījuši, ka šīs sērijas ēkām potenciāli varētu būt lielāki riski nesošo konstrukciju stabilitātei, ņemot vērā konstrukciju īpatnības, ēku vecumu un noteikto vidējo kalpošanas ilgumu – 60 gadi. Pētījumā apsekotas 13 464.sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas – desmit Rīgā un trīs Jelgavā – kas nodotas ekspluatācijā laika posmā no 1964. līdz 1978.gadam.

Kā ziņots, padomju laika sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku tehniskā stāvokļa izpēti EM sāka 2018.gada beigās, kad sadarbībā ar būvspeciālistiem notika 316. un 318.sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku balkonu tehniskā stāvokļa izpēte un izstrādāti tipveida risinājumi balkonu pārbūvei vai atjaunošanai. Pētījumā pārbaudīti 29 ēku balkoni Rīgas, Jelgavas un Rēzeknes 318. un 316.sērijas daudzdzīvokļu ēkās. Izpētē secināts, ka 55% no pārbaudītajiem 316.sērijas ēku balkoniem un 83% no pārbaudītajiem 318.sērijas ēku balkoni jāremontē nekavējoties vai tuvāko trīs gadu laikā.

EM vērtēs iespēju ar pieejamo finansējumu arī 2020.gadā turpināt padomju laikā celto sērijveida daudzdzīvokļu māju pārbaudi un kādas citas sērijas dzīvojamo ēku konstrukciju izpēti.

Ilustratīvs foto no wikipedia.org

Lasīt vairāk...

RTU kvalifikācijas darbus aizstāv 7 būvkonstrukciju projektētāji

Valsts pārbaudījumu komisija Valtera Celmiņa vadībā 23.janvārī vērtēja Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes studentu, kuri padziļināti apguvuši būvkonstrukciju projektēšanu, kvalifikācijas darbam izstrādātos inženierprojektus otrā līmeņa augstākās izglītības programmā Būvniecība.

Darbus prezentēja, atbildēja uz vērtētāju jautājumiem un sekmīgi aizstāvēja divi maģistranti un pieci bakalauri, informē komisijas eksperts, Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Raimonds Eizenšmits.

Augstāko komisijas novērtējumu – teicami jeb 9 – saņēma Pēteris Supe, kurš profesora Dmitrija Serdjuka vadībā izstrādājis maģistra darbu "Koka karkasa lieces momentu uzņemoša mezgla darbības analīze" un inženierprojektu "Atvērtās publiskās slidotavas koka karkasa jumta konstrukcija".

Attēlā: jaunie būvspeciālisti Smaida Sunepa (no kreisās), Paula Knāviņa, Artūrs Šķinčs, Pēteris Supe, Inese Brante, Kristaps Keidāns un Mareks Petrovskis. Foto – Raimonds Eizenšmits

Lasīt vairāk...

RTU kvalifikācijas darbus aizstāv 21 students

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvražošanas katedrā 22.janvārī pēc bakalaura darbu un inženierprojektu aizstāvēšanas 21 students ieguva profesionālo bakalaura grādu un inženiera kvalifikāciju būvniecībā un viens students – maģistra grādu būvniecībā.

Lai arī Valsts pārbaudījumu komisija nevienam darbam nepiešķīra atzīmi 10 jeb izcili, trīs darbi novērtēti kā teicami ar atzīmi 9, informē komisijas vadītājs Raimonds Eizenšmits.

Attēlā: viena no augstākā novērtējuma saņēmējām – nepilna laika studiju programmas absolvente Diāna Andriksone. Foto no Raimonda Eizenšmita albuma.

Lasīt vairāk...

Gunta Boles stipendijas piešķir 2 RTU studentiem

Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) šogad 28.reizi notika sarīkojums, kurā latviešu būvinženiera Gunta Boles prēmijas pasniedza diviem studentiem. Prēmija, ko ASV strādājošais Guntis Bole iedibināja 1992.gadā, šogad piešķirta pēdējo reizi. To saņēma Būvniecības inženierzinātņu fakultātes studente Marta Amoliņa un Arhitektūras fakultātes audzēknis Raivis Jānis Mucenieks, vēsta fonda pilnvarotais – arhitekts Juris Skalbergs.

Būvniecības inženierzinātņu fakultāte prēmijai šogad pieteica divus pretendentus, Arhitektūras fakultāte – četrus diplomandus. Martas Amoliņas diplomprojekta atzīme ir 9. Raivja Jāņa Mucenieka mācību procesa vidējā atzīme ir 9,07, maģistra darba atzīme – 10.

No Gunta Boles prēmiju fonda 28 gados stipendijas piešķirtas 56 studentiem – 34 jauniešiem un 22 jaunietēm. Prēmiju izmaksai ieguldīti vairāk nekā 130 000 ASV dolāru. Lielākās prēmijas sasniedza 3000 ASV dolāru vienam laureātam. Pretendentu kopskaits pārsniedza 180 studentus, kuri prezentēja savus darbus un atbildēja uz žūrijas jautājumiem. Fonda vadība un stipendiju saņēmēji ir pateicīgi par mecenāta ieguldījumu nozares profesionāļu izaugsmē.

Vairāk lasiet žurnāla Būvinženieris februāra numurā. Žurnālu abonē un pērc LBS birojā, pa e-pastu buvinzenieris2016@gmail.com, https://buvinzenieriem.lv/, https://abone.pasts.lv/, http://www3.presesserviss.lv/.

Attēlā - stipendijas saņēmēji Marta Amoliņa un Raivis Jānis Mucenieks. Foto – Juris Skalbergs

 

Lasīt vairāk...

Aicina pieteikt LBS biedrus apbalvošanai kongresā

Latvijas Būvinženieru savienība (LBS) 32.kongresā 27.martā ar medaļām un atzinības rakstiem jau tradicionāli apbalvos biedrus, kuri par ieguldījumu nozarē pelnījuši īpašu uzslavu. Kandidātus LBS aicina pieteikt līdz 17.februārim.

LBS 32.kongress 2020.gada 27.martā notiks Latvijas Universitātes Lielajā aulā. LBS izcilākos biedrus apbalvos vairākās nominācijās: ‘’Par mūža ieguldījumu būvniecībā”, “Labākais darbaudzinātājs”, “Labākais jaunais būvinženieris”, “Goda biedrs”, ‘’Labākais mācībspēks – jauno inženieru audzinātājs’’.

Aicinām pieteikt autorus, kuri aizvadītā gada gaitā sagatavojuši labāko zinātnisko darbu, mācību grāmatu, publikāciju par būvniecību, patentu būvniecības tehnoloģijā, metodiskos norādījumus projektēšanā un būvniecībā.

LBS apbalvos biedrus par gada labāko inženiertehnisko risinājumu aizvadītajā gadā ekspluatācijā nodotā jaunbūvē, rekonstruētā būvē un ražošanas izstrādnē divās nominācijās – konstruktīvais risinājums un būvdarbu tehnoloģijas.

Pieteikumus var iesniegt elektroniskā formātā pa e-pastu lbs@blbs.lv vai rakstiski vēstulē, adrese: Kr. Barona iela 99B, Rīga, LV-1012. Aicinām pievienot pamatojumu, kāpēc pieteiktais kandidāts pelnījis atzinību, kā arī papildu materiālus, kas raksturo viņa profesionālo ieguldījumu.

LBS apbalvojumu nolikums: http://www.buvinzenierusavieniba.lv/nolikums-par-latvijas-buvinzenieru-savienibas-apbalvojumu-pieskirsanu

Saraksts agrākajiem apbalvojuma saņēmējiem: http://www.buvinzenierusavieniba.lv/latvijas-buvinzenieru-savienibas-apbalvojumus-sanemusi

Vairāk informācijas pa e-pastu lbs@blbs.lv, tālruni 67845910.

Lasīt vairāk...

Z-Torņi pieņemti ekspluatācijā – lasi aprakstu no ‘Būvinženiera’

Rīgas pilsētas būvvalde pieņēmusi ekspluatācijā “Z-Towers” augstceltnes Pārdaugavā, vēsta la.lv, atsaucoties uz būvvaldes pārstāvi Edgaru Butānu. Lasi aprakstu par vairāk nekā desmit gadus tapušo objektu pievienotajā failā no žurnāla Būvinženieris 2019.gada jūnija izdevuma Nr.68.

Projekta attīstītāji AS “Towers Construction Management” informē, ka drīzumā sāksies telpu labiekārtošana. “Šis ir bijis viens no tehniski sarežģītākajiem būvprojektiem valstī, kura 13 gadus ilgušajā būvniecības procesā ieguldīti jau vairāk nekā 250 miljoni eiro,” la.lv pauž “Towers Construction Management” komercdirektors Andžejs Neguliners.

Žurnālu Būvinženieris abonē www.buvinzenieriem.lv, https://abone.pasts.lv/, pērc http://www3.presesserviss.lv/ tirdzniecības vietās.

 

Lasīt vairāk...

Seminārā skaidros māju atjaunošanas tālāko procesu

Attīstības finanšu institūcija Altum 21.janvārī aicina uz semināru “Daudzdzīvokļu māju renovācijas projektu tālākais ceļš: kvalitāte, termiņi un riski”.

Noslēgusies pieteikumu pieņemšana Altum vadītajā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmā, un jaunus pieteikumus kopš 11.janvāra nepieņem, vēsta institūcijas pārstāvji. Līdz ar to ir sācies jauns, ļoti svarīgs programmas posms, kurā notiks iesniegto projektu vērtēšana, grantu piešķiršana, piegādātāju izvēle un būvniecības darbi. Lai tie noritētu iespējami raiti un būtu pabeigti paredzētajā laikā līdz 2023.gada 30.jūnijam, ļoti svarīga ir dokumentācijas kvalitāte katrā nākamajā posmā.

Par nākamajiem programmas norises posmiem un svarīgākajiem faktoriem, kas ietekmē iesniegto projektu tālāko gaitu, 21.janvārī plkst.16.00 Altum konferenču zālē Doma laukumā 4, Rīgā runās seminārā "Daudzdzīvokļu māju projektu tālākais ceļš: kvalitāte, termiņi un riski". Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā paveikto prezentēs Altum valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš. Mājokļu energoefektivitāti ar skatu rītdienā raksturos Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dzintars Kauliņš. Iesniegto projektu tālāko ceļu, kvalitāti, termiņus un riskus skaidros Altum Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja Dina Kaupere. Eksperti atbildēs uz jautājumiem, noslēgumā ikviens varēs piedalīties diskusijā.

Semināra tiešraide būs skatāma arī Dzīvo siltāk profilā https://www.facebook.com/dzivosiltak/

 

Lasīt vairāk...

Bezmaksas semināri būvniekiem reģionos - 2.aplis

Nozares portāls buvbaze.lv un Būvniecības mārketinga grupa janvārī un februārī aicina reģionu būvniecības speciālistus uz bezmaksas semināriem par inovatīviem celtniecības materiāliem un konstrukcijām. Semināros prezentācijas sniegs nozares kompāniju pārstāvji. Semināri nozares speciālistiem pieejami bez maksas. Tie no 22.janvāra līdz 27.februārim notiek Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī, Madonā, Valmierā un Jelgavā.

2. apļa semināru cikls Latvijas reģionos: Mūsdienīgi un inovatīvi celtniecības materiāli un risinājumi, no konstrukcijām līdz apdarei.

Semināra ilgums būs piecas stundas, tajā ietvertas tēmas no konstrukciju norobežošanas līdz ārējās apdares risinājumiem. Par konstrukciju kvalitāti un vidi stāstīs ProClima pārstāvis, efektīvāku siltumizolāciju raksturos Finnfoam, bezšuvju grīdu sistēmu demonstrēs ThermoWhite, jumtu risinājumu - Balex Metal, plānāku grīdu izbūvi prezentēs Weber, ēku ārējo apdari - Eternit.

Ielūgumu var apskatīt pievienotajā failā vai vietnē: https://www.buvbaze.lv/uploads/Iel%C5%ABgums%20uz%20semin%C4%81ra%20ciklu%202.%20apli.pdf

Dalību seminārā lūdzam pieteikt tiešsaistes reģistrācijas anketā: https://ej.uz/ms2b vai pa e-pastu seminari@buvbaze.lv, norādot uzņēmumu, dalībnieka vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, semināra datumu un vietu.

Semināra apmeklētāji pa e-pastu saņems apliecinājumus par prezentāciju noklausīšanos.

Vietu skaits semināros ir ierobežots. Vairāk informācijas pa tālruni 28680222.

 

Lasīt vairāk...

Bezmaksas semināri būvniekiem reģionos - 1.aplis

Nozares portāls buvbaze.lv un Būvniecības mārketinga grupa janvārī un februārī aicina reģionu būvniecības speciālistus uz bezmaksas semināriem par inovatīviem celtniecības materiāliem un konstrukcijām. Semināros prezentācijas sniegs nozares kompāniju pārstāvji. Semināri nozares speciālistiem pieejami bez maksas. Tie no 22.janvāra līdz 27.februārim notiks Liepājā, Ventspilī, Daugavpilī, Madonā, Valmierā un Jelgavā.

1. apļa semināru cikls Latvijas reģionos: Mūsdienīgi un inovatīvi celtniecības materiāli un to risinājumi, no konstrukcijām līdz apdarei.

Semināra ilgums būs piecas stundas, tajā ietvertas tēmas no konstrukciju izstrādes līdz apdares risinājumiem. Par konstrukciju projektēšanu stāstīs kompānija MiTek Baltic, būvkalumu nozīmi konstrukcijās raksturos SimpsonStrong Tie, par efektīvāku siltumizolāciju stāstīs Kingspan, par jumta logiem un lūku sistēmām - Velux, apdares plāksņu risinājumus skaidros Krimelte, interjera dekoratīvo elementu izmantošanu - Orac Décor.

Aicinām apskatīt ielūgumu pievienotajā failā vai vietnē: https://www.buvbaze.lv/uploads/Iel%C5%ABgums%20uz%20semin%C4%81ra%20ciklu%201.%20apli.pdf

Dalību seminārā lūdzam pieteikt tiešsaistes reģistrācijas anketā: https://ej.uz/ms2b vai pa e-pastu seminari@buvbaze.lv, norādot uzņēmumu, dalībnieka vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, semināra datumu un vietu.

Semināra apmeklētāji pa e-pastu saņems apliecinājumus par prezentāciju noklausīšanos.

Vietu skaits semināros ir ierobežots. Vairāk informācijas pa tālruni 28680222.

 

Lasīt vairāk...
Pierakstīties šai RSS barotnei