Objekti filtrēti pēc datums: jūnijs 2019

LBS aicina labāko koncertzāles vietu noteikt atklātā profesionāļu diskusijā

Ilustratīvs foto no citariga.lv

Atklāta vēstule par nacionālās koncertzāles būvniecību Rīgā

Latvijas Valsts prezidentam Raimondam Vējonim
Latvijas ministru prezidentam Krišjānim Kariņam
kultūras ministrei Dacei Melbārdei
ekonomikas ministram Ralfam Nemiro
finanšu ministram Jānim Reiram

Šogad saasinājušās diskusijas par nacionālās koncertzāles būvniecību Rīgā un, lai arī viedokļi par labāko celtnes atrašanās vietu atšķiras, lobiju darbība līdz šim virza apspriešanas gaitu tā, lai par sabiedriski nozīmīgā objekta būvniecības vietu izvēlētos AB dambi.

Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) valde aprīļa sēdē, uzklausot arhitektus un būvinženierus, lēma, ka AB dambis nav piemērota vieta koncertzālei kā no izmaksu, tā no funkcionalitātes, vides pieejamības un drošības aspektiem. Būvējot koncertzāli uz AB dambja, nav izpildāmi vai pat tiktu pārkāpti Būvniecības likuma 9.panta ‘’Būtiskās būvei izvirzāmās prasības’’ nosacījumi. Tie ir: ‘’Būve projektējama, būvējama un ekspluatējama atbilstoši tās lietošanas veidam, turklāt tā, lai nodrošinātu tās atbilstību šādām prasībām:
1) mehāniskā stiprība un stabilitāte;
2) ugunsdrošība;
3) vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums;
4) lietošanas drošība un vides pieejamība;
5) akustika (aizsardzība pret trokšņiem);
6) energoefektivitāte;
7) ilgtspējīga dabas resursu izmantošana.”

Būvniecības likuma prasību ievērošana atbilstoši 2019.gada 22.janvāra deleģējuma līgumam ar Ekonomikas ministriju ģeotehniskajā inženierizpētē, ēku konstrukciju, ceļu un tiltu projektēšanā, ēku, ceļu un tiltu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā ir jānodrošina LBS.

Tādēļ pēc LBS valdes sēdes 27.aprīlī Kultūras ministrijai un Ekonomikas ministrijai nosūtīta vēstule, lai rastu atbildes uz jautājumiem, par kuriem vispusīga un skaidra informācija publiskās diskusijas gaitā nebija saņemta un nav pieejama joprojām:

  1. Vai plānotajā apbūves teritorijā ir notikusi ģeotehniskā izpēte būves drošības un stiprības nodrošināšanai?
  2. Vai ir risināti un izvērtēti satiksmes organizācijas varianti un aprēķinātas izmaksas?
  3. Vai ir modelēti ugunsdzēsēju piekļuves un cilvēku evakuācijas varianti ārkārtas situācijas gadījumā?
  4. Kādā veidā koncertzāles apmeklētāji no personiskā un sabiedriskā autotransporta nokļūs ēkā un pēc koncertiem ērti un droši no tās izkļūs, lai dotos pie sava transporta vai sabiedriskā transporta?
  5. Kā plānots risināt maģistrālo inženiertehnisko komunikāciju – ūdensvada, kanalizācijas, siltuma un gāzes tīklu, elektroapgādes un vājstrāvu tīkla pieslēgumus?

Ņemot vērā neatbildētos jautājumus, lūdzām KM informēt LBS valdi par akustiskās koncertzāles paredzēto inženiertehnisko nodrošinājumu un prognozējamām izmaksām. 13.jūnijā LBS saņēma Kultūras ministrijas valsts sekretāres D.Vilsones parakstītu vēstuli ar informāciju, ka tuvākā mēneša laikā tiks organizēta tikšanās klātienē ar koncertzāles projekta meta autoru arhitektu Andi Sīli, Latvijas Arhitektu savienības, LBS, Ekonomikas ministrijas un Kultūras ministrijas pārstāvjiem. Taču tāda saruna būtu vien par koncertzāli uz AB dambja, neizskatot citu vietu piedāvājumus, tehniskās un loģistikas iespējas, izmaksas, priekšrocību salīdzinājumu utt.

Nenoliedzot arhitekta Anda Sīļa projekta vērtību, LBS uzskata par neracionālu un neekonomisku koncertzāles celtniecību uz AB dambja. Lai izvēlētos piemērotāko vietu nozīmīgajam objektam, nepieciešama dziļi profesionāla un atklāta diskusija, kurā piedalās ne tikai AB dambja kā vienīgās izvēles aizstāvji, bet būvniecības un pilsētplānošanas eksperti, kuri spēj analizēt vairāku vietu priekšrocības un trūkumus, atrodot efektīvāko, funkcionālāko un drošāko, kā arī finansiāli izdevīgāko risinājumu Latvijai. Tas varētu novērst līdz šim Latvijā pieredzēto, ka liela mēroga sabiedriskajās būvēs sākotnēji tāmē un līgumā noteiktā summa celtniecības procesā ievērojami pieaug iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ.

LBS radies iespaids, ka AB dambja aizstāvju komanda pašlaik neuzklausa citādi domājošo arhitektu, inženieru un pat mūziķu viedokli. Tomēr esam pārliecināti, ka gan Kultūras ministrijas, gan valdības, politiķu un visas sabiedrības interesēs ir racionāli un atklāti izsvērts un pieņemts lēmums, par kura izpildi būs gandarījums arī nākamajām paaudzēm. Aicinām sniegt Kultūras ministrijas rīcībā esošo izpētes informāciju par dažādām iespējamām koncertzāles celtniecības vietām, ļaujot ekspertiem un valdībai noteikt labāko, lai nekavētu projekta īstenošanu.

Rīgā, 2019.gada 21.jūnijā

Vēstuli LBS valdes un ekspertu vārdā parakstījis LBS valdes priekšsēdētāja pirmais vietnieks Raimonds Eizenšmits

Lasīt vairāk...

Apbalvo konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019” laureātus

Ekrāna stopkadrs no energoefektivakaeka.lv

Šodien, 2019.gada 20.jūnijā, pulksten 15 VEF kvartāla kamerzālē Rīgā notika konkursa ''Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019” noslēguma sarīkojums - laureātu apbalvošana, informē Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa. Tika apbalvoti energoefektīvāko dzīvojamo māju, publisko ēku un ražošanas objektu īpašnieki, veiksmīgākie resursu taupīšanas projektu īstenotāji. Konkursu “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019” organizē Ekonomikas ministrija (EM) sadarbībā ar žurnālu “Būvinženieris” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM).

Konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2019” pirmo vietu ieguvēji:

  • Siguldā, Institūta ielā 10 - 1.vieta nominācijā “Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka 2019”;
  • Liepājas Olimpiskā centra Manēža 1.vieta nominācijā „Energoefektīvākā sabiedriskā ēka 2019”;
  • Valmierā, Mālu ielā 1 un Ķieģeļu ielā 8 - 1.vieta nominācijā “Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2019. Jaunbūve”.

Nominācijā “Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka 2019” 2.vietu ieguva māja M. Namiķa ielā 15, Grobiņā, 3.vietu - māja Veidenbauma ielā 2a, Liepājā. Nominācijā „Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka 2019. Jaunbūve” 2.vietu ieguva jaunbūvēta daudzdzīvokļu māja Gaiļezera ielā 15, Rīgā.

Ekonomikas ministrijas Simpātiju balvu par nozīmīgu ieguldījumu energoefektivitātes idejas veicināšanā saņēma SIA “Jūrmalas Mežaparki”, kas ir labs piemērs sekmīgi īstenotam energoefektivitātes projektam apstrādes rūpniecības jomā. EM Simpātiju balvu saņēma arī SIA “Valkas namsaimnieks” par ieguldījumu energoefektivitātes popularizēšanā Valkā, kā arī par ilgtspējīgiem un kvalitatīviem risinājumiem ēku atjaunošanā, un ēku renovācijas projektu vadītāja Signe Kajaka kā viena no aktīvākajām energoefektivitātes idejas aizstāvēm un ēku atjaunošanas procesa virzītājām Latvijā 10 gadu laikā. Ralfs Nemiro, ekonomikas ministrs: “Mēs visi zinām, ka nav labākas motivācijas par labu piemēru! 10 gadu laikā Latvijā tika atjaunotas vairāk kā 800 daudzdzīvokļu ēkas. Ja skatāmies reģionālā griezumā, tad visvairāk atjaunoto ēku ir Kurzemes reģionā – 245 ēkas. Savukārt visaktīvākās pilsētas un līdz ar to visaktīvākie dzīvokļu īpašnieki ir Liepājā, kur atjaunotas 114 daudzdzīvokļu ēkas, tad seko Valmiera, Ventspils, Jelgava un Rīga. Ņemot vērā, ka Latvijā lielākais daudzdzīvokļu ēku skaits ir Rīgā, aicinātu Rīgas pašvaldībā esošos namu apsaimniekotājus sasparoties un aktīvāk iesaistīties renovācijas procesā, piemēram, “Rīgas namu pārvaldnieks” līdz šim ir atjaunojis tikai 6 ēkas. Lai šodienas laureāti – 2019. gada energoefektīvākās ēkas Latvijā kalpo par izcilu piemēru citām pilsētām, daudzdzīvokļu, ražošanas un sabiedriskām ēkām, kā arī privātmājām kļūt energoefektīvākām un videi draudzīgākām.”

VARAM balvu “Klimata draugs” saņēma Biedrība “Pūre 22” par aktīvu darbību siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinošu pasākumu īstenošanā un labākajiem sasniegtajiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājuma rādītājiem nominācijā “Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka 2019”. Ēka ir lielisks piemērs, kā, ieviešot dažādus energoefektīvus risinājumus, ir iespējams panākt izcilu, estētiski pievilcīgu un sabiedrībai drošu un pieejamu ēku. Juris Pūce, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs: “Energoefektivitāte ir viens no risinājumiem izmaksu un emisiju samazināšanai! Turklāt tas ir viens no elementiem virzībai uz klimatneitralitāti. Uzteicami, ka šāds konkurss notiek jau 8. gadu un Latvijā top vairāk energoefektīvu ēku. Tas arī apliecina, ka kļūstam atbildīgāki pret vidi, ka mūsu patēriņš un tautsaimniecība kļūst efektīvāka.”

Žūrijas atzinību saņēma daudzdzīvokļu ēka “Pūre 22” Tukuma novada Pūres pagastā par izcilu piemēru ilgtspējīgai domāšanai, kas ir sekmējusi ne tikai resursu taupīšanu, bet arī radījusi ērtu un sakoptu vidi. Žūrijas vadītāja Antra Ērgle, žurnāla "Būvinženieris" galvenā redaktore: Energoefektīvāko ēku konkursa astotā un daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas desmitā ikgadējā cikla noslēgumu gan šo notikumu organizatori, gan dalībnieki var svinēt ar patiesu gandarījumu. Mūsu kopējais rezultāts ir simtiem atjaunotu ēku ar mazāku resursu patēriņu, mājīgāku vidi un ilgāku mūžu, kur ieguldīti desmitiem miljonu eiro, tūkstošiem dzīvokļu īpašnieku, ekspertu, būvnieku, projektu vadītāju un padomdevēju zināšanas, labā griba un enerģija. Lai turpinātu labo darbu, mums jāliek lietā un jāvēsta citiem vērtīgā pieredze, lai resursu taupītāju pulks arvien augtu.”

Interneta balsojumā sīvā cīņā ar daudzdzīvokļu ēkām “Pūre 22” Pūres pagastā (445 balsis) un M.Namiķa ielā 15 Grobiņā (488 balsis), visvairāk balsu (865 balsis) un līdz ar to konkursa Simpātijas balvu saņēma daudzdzīvokļu ēka Institūta ielā 10, Siguldā.

Detalizēta informācija par šī gada konkursa laureātiem pieejama konkursa mājaslapā www.energoefektivakaeka.lv.

Pasākuma laikā namu pārvaldīšanas uzņēmumu pārstāvjiem, ēku atjaunošanas projektu vadītājiem un citiem energoefektivitātes entuziastiem tika pasniegtas Ekonomikas ministrijas pateicības par ieguldījumu energoefektivitātes popularizēšanā un daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā Latvijā 10 gadu laikā, kopš tika uzsākta daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes atbalsta programma. Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā” mērķis - vairot labo praksi ēku energoefektivitātes jomā, padziļināt sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu un arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

Šogad konkursam tika saņemti 27 pieteikumi. Vislielākais pieteikumu skaits (22) ir nominācijā “Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2019”. Trīs pieteikumi ir nominācijā “Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka Latvijā 2019. Jaunbūve” un pa vienam pieteikumam nominācijās “Energoefektīvākā ražošanas ēka 2019” un “Energoefektīvākā publiskā ēka 2019”. Tradicionāli visvairāk pieteikumu tika saņemti no Valmieras un Liepājas, kurām šogad pievienojās arī Valka un Sigulda.

Konkursa nolikums sagatavots sadarbībā ar informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” sadarbības partneriem – Latvijas Būvinženieru savienību, Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociāciju, Latvijas Būvnieku asociāciju, Latvijas Logu un durvju ražotāju asociāciju, Rīgas Tehnisko universitāti, Būvmateriālu ražotāju asociāciju, Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padomi un Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienību. Konkursa atbalstītāji ir SIA „Windows Factory", VentSys, SIA „Paroc”, SIA „Saint-Gobain Celtniecības produkti”, SIA „Knauf”, SIA „Rockwool”, SIA „Robert Bosch”, Attīstības finanšu institūcija Altum”, AS „Latvenergo”, SIA „Sika Baltic”, SIA „Ejot Baltic”, SIA „DAW Baltica”, SIA „VELUX Baltija", SIA „Kingspan Insulation” un SIA „Tenapors”. Konkursa informatīvie atbalstītāji ir laikraksts “Latvijas Avīze”, būvniecības portāli www.abc.lv, www.buvlaukums.lv, www.building.lv, www.buvbaze.lv un raidījums “Laiks mājai”.

Lasīt vairāk...

LBS valdē apspriež studiju rezultātus

Foto – Mārīte Šperberga

Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) valdes sēdē 18.jūnijā apspriesti studiju rezultāti, pārrunāta biedrības projektu norise un informācijas sniegšana par organizācijas darīto.

Sēdē piedalījās Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) profesore Ineta Geipele un Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesore Sandra Gusta. RTU profesora Mārtiņa Vilnīša apkopoto informāciju valdei nodeva LBS valdes priekšsēdētāja vietnieks, valsts komisiju eksperts Raimonds Eizenšmits. Valdes dalībnieki ar profesorēm pārrunāja būvniecības nozares jauno speciālistu – maģistru un inženieru bakalauru – kvalifikācijas darbu saturu un studentu sniegumu.

LBS sabiedrisko attiecību vadītāja Mārīte Šperberga informēja par Būvindustrijas lielās balvas komandas un atbalstītāju dalību talkā Likteņdārzā 17.jūnijā. Valdē apspriesti arī citi publicitātes projekti un informācijas sniegšana par LBS veikumu.

Valdes sēdes noslēguma daļā LBS biedri pārrunāja atmiņas par nesen mūžībā aizgājušo būvinženieri Eduardu Raubiško, kurš darba mūžā bija vadījis daudzus nozīmīgus projektus.

Lasīt vairāk...

Talkā palīdz sakopt Likteņdārzu

Foto - Māris Lazdāns, photored.lv

Latvijas Būvinženieru savienības dibinātā apbalvojuma ''Būvindustrijas lielā balva'' komanda, sponsori, atbalstītāji un vērtētāji 17.jūnijā piedalījās talkā Likteņdārzā. Vairāk nekā 20 talkotāju pulkā ravējām, izlīdzinājām šķembas, apkopām kociņus, grābām, slaucījām un citādi uzposām Likteņdārzu. Pateicamies ikvienam dalībniekam un Likteņdārza veidotājiem par atbalstu un atsaucību.

''Būvindustrijas lielā balva 2019” notiek, pateicoties ģenerālsponsoram SIA “Bauroc”, sponsoriem SIA „Knauf”, SIA “PERI”, SIA “Paroc”, AS “Skonto Group”, SIA “M.S. AQUA “ (Thermowhite), SIA “VELUX Latvia”, SIA “Stikla Serviss”, atbalstītājiem SIA “RERE grupa”, SIA „Sakret”, „Ramirent Baltic” AS Rīgas filiāle, SIA “CMB”, SIA “Tenax Panel”, mediju partneriem building.lv, abc.lv, būvlaukums.lv, buvbaze.lv, “Būvinženieris”, “Laiks Mājai”.

Mārīte Šperberga, apbalvojuma ''Būvindustrijas lielā balva'' vadītāja

Lasīt vairāk...

RTU darbus aizstāv 2 maģistri un 16 inženieri bakalauri

Jaunā inženiere Marta Amoliņa darbu aizstāvēšanā. Foto – Raimonds Eizenšmits

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvražošanas katedrā, ko vada profesors Mārtiņš Vilnītis, piektdien, 14.jūnijā, notika studentu pētniecisko un diplomdarbu aizstāvēšana.

Būvniecības speciālistu rindas papildināja divi maģistri – Normunds Pipars un Māris Šaicāns, kuru pētnieciskos darbus Valsts pārbaudījumu komisija Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētāja vietnieka, inženierzinātņu doktora Raimonda Eizenšmita vadībā novērtēja ar atzīmi ‘’ļoti labi”, piešķirot 8 balles.

Praktiskā bakalaura un inženiera kvalifikācija būvniecībā piešķirta 16 studentiem, kuri aizstāvēja bakalaura darbus un inženierprojektus. Augstāko novērtējumu ‘’teicami” ar 9 ballēm saņēma Marta Amoliņa par bakalaura darbu ‘’Uz atrašanās vietu balstīta būvdarbu laika grafika izstrāde, integrējot to 3D modelī” un inženierprojektu ‘’Biroja ēka Skanstes ielā 52, Rīgā”.

Lasīt vairāk...

''Būvinženiera'' jūnija numurā: nozares ētika, Uzvaras parks, Z-Towers, koka būves te un ārzemēs

Žurnālā ‘’Būvinženieris’’ Nr.68 2019.gada jūnijā lasiet:

Cik pamatotas bija bažas par Deglava pārvada nestabilitāti un kāpēc diskusijās par būvju kvalitāti ikvienam nozares dalībniekam jāatceras būvniecības Ētikas kodeksa pamatprincipi – secinājumi no apspriedes Latvijas Būvinženieru savienības valdē.

Arhitekts Teodors Nigulis Būvindustrijas lielo balvu pērn saņēma par mūža ieguldījumu, jo bijis patiesi strādīgs un punktuāls profesionālis. Intervijā viņš uzsver – izgājis izcilā arhitekta Ernesta Štālberga skolu.

Uzvaras parks ar vairāk nekā 100 gadu pārmaiņu vēsturi ir pilsētplānošanas paraugs un visnotaļ pelnījis beidzot iegūt mūsdienīgu veidolu, publikācijā Uzvaras parks identitātes meklējumos secina arhitektūras vēsturniece Inese Grandāne.

Latvijai ir vērts mācīties izmantot koku kā būvmateriālu no Japānas un citām valstīm, kur ir līdzīgi stingri ugunsdrošības noteikumi, rakstā Japānas būves lūkoties secina SIA Knauf tehniskais vadītājs Andris Veinbergs.

Pārdaugavas ainavā skatu piesaistošās augstceltnes Z-Towers tapušas desmit gadu garumā. Biroju un dzīvokļu ēkas ekspluatācijā nodod kompānija Merks, būvnieku komandai paužot gandarījumu par risinājumiem, kas augstceltnēs nodrošina ne tikai krāšņu skatu, bet arī komfortablu un energoefektīvu vidi.

Kompānija Stikla serviss 25 gadu pieredzi izmantojusi jauna produkta izveidei, kas jau ieguvis popularitāti eksporta tirgū, vēsta uzņēmuma vadītāja Jana Zubricka.

Lasīt vairāk...

„Rīgas gaisma” šogad turpinās modernizēt pilsētas apgaismojumu

Trešdien, 12. jūnijā, Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komiteja apstiprināja Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” darba plānu 2019. gadam.

Lai piesaistītu papildus līdzekļus Rīgas apgaismojuma tīkla modernizācijai, aģentūra „Rīgas gaisma” 2018. gadā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un SIA „Vides investīciju fonds” izsludinātajā Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām” ar diviem projektiem: „Viedo tehnoloģiju ieviešana Rīgas pilsētas apgaismojuma sistēmā” un „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, ieviešot viedās pilsētvides tehnoloģijas Rīgas apgaismojuma sistēmā”. Abi projekti guva atbalstu, un šogad tiks sākta to īstenošana. Plānots demontēt 4 482 esošos ielu gaismekļus un to vietā iegādāties un uzstādīt 27 W līdz 280 W jaudīgus jaunus LED ielu gaismekļus un ierīkot attālinātās vadības sistēmu ar klātbūtnes radaru un gaismekļu kontroli un arī transporta plūsmas kontroli.

Savukārt, turpinot jau 2012. gadā sākto esošo nātrija gaismekļu maiņu uz ievērojami energoefektīvākām gaismu izstarojošām diodēm un apgaismojuma līmeņa regulēšanas ierīču uzstādīšanu, šogad plānots nomainīt gaismekļus Skolas, Baznīcas un Tērbatas ielās, kā arī nodrošināt atsevišķu bojātu gaismekļu un izdegušu spuldžu nomaiņu. Pēdējos septiņos gados kopumā ir nomainīti un no jauna uzstādīti 4,6 tūkstoši LED gaismekļu.

Sadarbībā ar Rīgas pilsētas būvvaldi un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu tiks meklēti jauni tehniski un vizuāli risinājumi svētku apgaismojumam Rīgā. Tāpat „Rīgas gaisma” Pļavnieku Zaļajā birzī nodrošina kultūrtelpas „Strops” elektroapgādi.

„Rīgas gaismas” darba plānā ietverta arī ielu apgaismojuma kabeļu atjaunošana A. Dombrovska ielas dzīvojamā masīvā no Kāvu ielas 10 līdz A. Dombrovska ielai 45, A. Dombrovska ielā, posmā no Kāvu ielas līdz Skuju ielai, un Skuju ielā līdz Pundura ielai. Vēl apgaismojuma kabeļi tiks atjaunoti dzīvojamā masīvā Maskavas un Salaspils ielu rajonā.

Aģentūra iecerējusi izstrādāt Ēbelmuižas parka apgaismojuma ierīkošanas inženiertopogrāfisko plānu un izbūvēt apgaismojuma masts apgriešanās vietās pie Vairoga ielas pārvada, K. Ulmaņa gatvē un Lielirbes ielā.

Papildus minētajiem plāniem „Rīgas gaisma” turpinās veicināt sava darba uzlabošanu un optimizāciju, atjaunos tās pārziņā esošos apgaismojuma objektus, piedalīsies valsts līdzfinansētos projektos (piemēram, KPFI, EKII utml.), testēs LED tehnoloģijas un citu jauno tehnoloģiju gaismekļus, izvērtēs dažādu ielu apgaismojuma tīklu elementu efektivitāti un piemērotību Rīgai.

Aģentūras uztur un remontē savā pārziņā esošos Rīgas ielu, laukumu, parku un citu publiskai lietošanai paredzēto objektu ārējās apgaismošanas tīklus, rūpējas par to kvalitatīvo rādītāju uzlabošanu, kā arī uztur darba kārtībā luksoforu objektus, tai skaitā regulējamās gājēju pārejas. Kopumā 2019. gadā aģentūrai deleģēto funkciju izpildei ir plānoti gandrīz 8,5 miljoni eiro.

Lasīt vairāk...

"Laiks Mājai" par Būvindustrijas lielo balvu

Būvindustrijas lielā balva izceļ profesionāļus - jau pieredzējušus inženierus un arhitektus, kā arī jaunās paaudzes pārstāvjus, kuru veikums jau pamanīts. Kāpēc ir vērts pieteikt savu labāko kolēģi apbalvojumam - ''Laiks Mājai'' video sižetā skaidro ''Knauf'' tehniskais vadītājs Andris Veinbergs un ''Sakret'' komercdirektors Juris Grīnvalds.

Lasīt vairāk...

Aicinām uz semināru 17. jūnijā par siltumapgādes sistēmas atjaunošanu

Šā gada 17. jūnijā aicinām uz semināru “Nedaudz par kļūdām siltumapgādes sistēmas atjaunošanā”. Pasākumā aicinām piedalīties ēku renovācijas projektu vadītājus, namu pārvaldniekus, projektētājus un būvkomersantus.

Šobrīd aktīvi noris projektu gatavošana un iesniegšana atbalsta saņemšanai energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu un valsts ēkās, piesaistot ES fondu līdzfinansējumu. Semināru organizējam ar mērķi, lai ēku renovācijas projektu īstenotājiem sniegtu informāciju par daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanu un ar to saistītajiem inženiertīkliem.

Semināra laikā Patērētāju tiesību un aizsardzības centra kolēģi uzsvērs kritērijus kvalitatīvu būvizstrādājumu un iekārtu izvēlei. Citi lektori klātesošajiem pastāstīs par kļūdām apkures sistēmas izbūvē, renovējot ēkas, daudzīvokļu namu siltumapgādes sistēmu rekonstrukcijas pieredzi, pasīvajiem ugunsdrošiem risinājumiem inženierkomunikāciju šķērsojumiem sienās un pārsegumos, par metāla cauruļu izvēli un montāžu, kā arī par pāreju uz zemas temperatūras centralizēto siltumapgādi.

Seminārs “Nedaudz par kļūdām siltumapgādes sistēmas atjaunošanā” notiks š.g. 17. jūnijā plkst. 9.00 Ekonomikas ministrijas telpās (II ieeja, Brīvības iela 55, Rīga). Pasākuma dienas kārtība un pieteikšanās anketa publicēta Ekonomikas ministrijas mājaslapā. Dalība seminārā - bezmaksas. Papildu informācija par semināra saturu un norisi pieejama Ekonomikas ministrijā (Inese Bērziņa, e-pasts: dzivosiltak@em.gov.lv, tālr.: 67013240).

Semināru organizē Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju “Altum” un Latvijas Būvinženieru savienību informatīvās kampaņas “Dzīvo siltāk” ietvaros.

Aktuālajai informācijai par ēku renovāciju un energoefektivitātes jautājumiem aicinām sekot informatīvās kampaņas “Dzīvo siltāk” Facebook lapā:www.facebook.com/dzivosiltak.

Lasīt vairāk...
Pierakstīties šai RSS barotnei