Objekti filtrēti pēc datums: maijs 2019

Vidzemē testē ceturtās paaudzes viedo siltumapgādes sistēmu

Beļavas ciema jaunā katlu māja. Foto no Gulbenes novada pašvaldības albuma

Gulbenes novada Beļavas ciems 2018./2019.gada apkures sezonā Baltijas jūras reģiona valstu vidū ir kļuvis par pionierprojektu, izbūvējot modernu siltumapgādes sistēmas aprīkojumu un testējot zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes sistēmas iespējas, vēsta Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Norberte.

Gadiem ejot, esošās katlu mājas vairs nespēj nodrošināt to efektivitāti, ko piedāvā mūsdienu tehnoloģijas – mazākus siltuma zudumus, automatizētu katlu mājas darbību ar iespējam to vadīt attālināti, mazāku siltumenerģijas patēriņu un videi draudzīgas apkures iekārtas, kas ļauj samazināt gaisā nonākošo CO2 izmešu daudzumu. Gulbenes novada Beļavas ciemā 1969.gadā celtā katlu māja darbojās līdz pat 2018.gada pavasarim. No ārpuses neizteiksmīgā ēka iekšpusē ir saglabājusi vairākas muzeja cienīgas iekārtas. Taču katlu māja un vairāk nekā 40 gadus vecās siltumtrases vairs nespēja nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu siltuma piegādi. Iekārtas bija novecojušas, nemodernas un ar zemu lietderības koeficientu. Turklāt siltuma trasēs siltuma zudumi bija ap 40%, kas ietekmēja arī siltumenerģijas tarifu.

Līdzīgi kā citās valstīs, arī Latvijā notiek diskusijas par plusiem un mīnusiem pārejai uz ceturtās paaudzes centralizēto siltumapgādi. Ir nepieciešama stratēģiska plānošana gan valsts, gan pašvaldību līmenī, lai noteiktu prioritāro siltuma avotu, sadales tīklu un siltuma saņēmēju. Ir pierādīts, ka pašvaldībās zemas temperatūras centralizētā siltumapgāde ir dzīvotspējīga un iespējama, tiecoties uz ilgtspējīgām energoapgādes sistēmām, kuras tendētas uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu, fosilā kurināmā un enerģijas patēriņa samazināšanu. Tādēļ centralizētajai siltumapgādei ir jābūt elastīgai, lai infrastruktūru varētu pielāgot jauniem risinājumiem, uzsver profesore Dagnija Blumberga, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore, projekta LowTEMP eksperte.

Kopš 2017.gada Gulbenes novada pašvaldība kopā ar RTU un VPR īsteno projektu “Zemas temperatūras centralizētā siltumapgādes sistēmas Baltijas jūras reģionā” (LowTEMP). Tā gaitā Beļavas ciemā uzstādīta izmēros piecas reizes mazāka, bet daudz efektīvāka katlu māja. Salīdzinot ar veco katlu māju, jaunā apkures katla efektivitāte ir 93%, stāsta Sandis Kalniņš, Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas energopārvaldnieks.

Pārbūvētas siltumtrases ar jaunām un rūpnieciski izolētām caurulēm, ievērojami samazinot siltuma zudumus. Patlaban siltuma zudumi ir aptuveni 3-7%. Jaunajai siltumapgādes sistēmai ir pieslēgts tautas nams, pagasta pārvaldes ēka, daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un veikals. Taču zemas temperatūras centralizētā siltumapgāde tiek nodrošināta Beļavas pagasta pārvaldes ēkai un tautas namam. Abas ēkas ir siltinātas, kas ir būtisks priekšnosacījums, lai centralizēto siltumapgādi nodrošinātu ar zemu siltumnesēja temperatūru, kas atbilst ceturtās paaudzes apkures sistēmām. Tradicionālajā sistēmā ūdens pieplūde ir robežās no 75°C līdz 120°C, savukārt zemas temperatūras sistēmā tā ir no 40°C līdz 70°C, kas ļauj nodrošināt mazākus siltuma zudumus un ietaupīt enerģiju. Par zemas temperatūras centralizēto siltumapgādi stāstīts VPR tematiskajā izdevumā Energopārvaldība Vidzemē, kas iznāca 2018.gada septembrī. Vairāk informācijas vietnē: http://jauna.vidzeme.lv/upload/Tematiskais_izdevums_Energoprvaldba_Vidzem%20Septembris.pdf.

Līdz ar jauno siltumapgādes sistēmu Beļavas ciemā uzstādīta attālinātās datu nolasīšanas sistēma. Šajā apkures sezonā ievāktie dati būs nozīmīgs pamats zemas temperatūras centralizētās siltumapgādes stratēģijas ieviešanai Gulbenes novadā, uzsver Sandis Kalniņš.

VPR projektā LowTEMP cieši sadarbojas ar Alūksnes novada pašvaldību un tās pirmsskolas izglītības iestādi Pienenīte. Tā izvēlēta par Vidzemes plānošanas reģiona pilotvietu, kur centralizētās siltumapgādes sistēmu mēģināt pielāgot zemas temperatūras centralizētajai siltumapgādei. “Šovasar bērnudārza vismaz vienā telpā tiks veikta esošās centralizētās siltumapgādes rekonstrukcija – siltummezglu optimizācija, cauruļvadu pārbūve un iespējama arī radiatoru virsmu nomaiņa. Šobrīd pārbūvi plānots veikt lokālā apjomā, piemēram, vienā grupiņā. Turpināsim arī sekot līdzi datiem par iekštelpu klimatu – gaisa temperatūras un mitruma rādītājiem un CO2 līmenim telpā/-ās. Šie dati ir būtiski, lai nodrošinātu bērnudārza bērniem piemērotu vidi. Ja izdosies esošo sistēmu pietuvināt zemas temperatūras sistēmas prasībām vismaz vienā grupiņā, un ievāktie dati liecinās par uzlabotu iekštelpu klimatu un efektīvāku siltumenerģijas patēriņu, pirmie soļi uz intelektuālo ēku atbilstoši to iemītnieku prasībām būs sperti,” atklāj Mārtiņš Kaļva, VPR projekta LowTEMP eksperts.

Projekts LowTEMP tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona programmā 2014.-2020.gadam ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Eiropas teritoriālās sadarbības Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas instrumenta atbalstu. Latvijā LowTEMP vada RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts, Gulbenes novada pašvaldība un VPR.

Lasīt vairāk...

LBS pārstāvji apskata jauno infrastruktūru Krievu salā

Foto – Māris Lazdāns, www.photored.lv

Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) biedriem 10.maijā bija iespēja apskatīt pērn jaunbūvēto infrastruktūru Krievu salā, Rīgas brīvostā. Objekts saņēma augstāko vērtējumu skates Gada labākā būve Latvijā 2018 nominācijā Inženierbūve.

Ekskursiju organizēja AS Ceļuprojekts valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Liepiņš, gida lomā bija Krievu salas būvniecības projekta vadītājs Andris Miezis no AS A.C.B. Papildu infrastruktūras būvniecības projektā Krievu salā tapa pieci objekti – SIA STREK universāls ģenerālkravu un beramkravu pārkraušanas komplekss, beramkravu laukumi, sliežu ceļi, divi putekļu žogi Zilā ielā 23 un 25.

LBS pārstāvjiem bija iespēja apskatīt arī daļu apjomīgās ostas teritorijas, krājot vērtīgu pieredzi un uzzinot daudz jauna. Īpaši iespaidīgi ir 23 metrus augstie putekļu žogi. Vairāk par objektu varēs lasīt žurnālā Būvinženieris.

Mārīte Šperberga

Lasīt vairāk...

Aicina uz bezmaksas semināru par BIM, ugunsdrošību un akustiku Jēkabpilī

Ilustratīvs foto

Jēkabpils būvvaldē 14.maijā notiks bezmaksas seminārs par digitālajiem rīkiem, ugunsdrošību un skaņas izolāciju būvniecības procesā. Semināru organizē Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) Jēkabpils reģionālā kopa ar vadītāju Anitu Vanagu sadarbībā ar Knauf Akadēmiju.

Knauf Akadēmijas vadītājs Andris Veinbergs seminārā izklāstīs digitālās būvniecības pamatus un raksturos, kas ir būves informācijas modelēšana (BIM). Eksperts raksturos koka ēku ugunsdrošību, pielietojot kapsulācijas principu K260. Veinbergs raksturos skaņas izolācijas projektēšanu atbilstīgi LBN 016-15 un norobežojošo konstrukciju lietošanas drošību saskaņā ar EN1627 un MK21, piesakot jaunu produktu Knauf Diamant Steel. Eksperts skaidros arī ielaušanās drošību WK1-WK4, ložu necauršaujamības kritērijus un testēšanas metodes.

Būvju projektēšanu atbilstīgi ugunsdrošības standartiem pēc LBN 201-15 skaidros eksperts Vilnis Puļķis no SIA VPM Latvija.

Diskusijā Ugunsdrošība Latvijā un citur Jēkabpils būvvaldes eksperte Anita Vanaga, Vilnis Puļķis un Andris Veinbergs apspriedīs piemērus no dažādām valstīm, tai skaitā Japānas un Kanādas. Eksperti sniegs atbildes uz semināra dalībnieku jautājumiem.

Semināra dalībnieki saņems sertifikātu un četrus profesionālās kvalifikācijas punktus. Dalībnieki, kuri būs reģistrējušies līdz 11.maijam, sertifikātus varēs saņemt uzreiz pēc semināra. Nodarbības 14.maijā varēs vērot arī interneta tiešraidē.

Lasīt vairāk...

Aicina pieteikt pretendentus Būvindustrijas lielajai balvai 2019

Būvindustrijas lielā balva - Pamatakmens. Foto no BLB arhīva

Latvijas Būvinženieru savienība (LBS) un žurnāls Būvinženieris izsludina pretendentu pieteikšanu apbalvojumam Būvindustrijas lielā balva 2019.

«Būvindustrijas lielās balvas pasniegšanas ceremonija ir īpaša, jo tajā satiekas un tiek novērtētas dažādas paaudzes un dažādu jomu speciālisti. Viņi ir īpaši, jo profesionālā vidē ir novērtētas viņu zināšanas un viņu ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā. Ik gadu valstī augstāko nozares apbalvojumu saņem cilvēki, kuri dara vairāk, nekā aprakstīts viņu darba līgumā, un vairāk, nekā no viņiem prasa darba devējs,» saka LBS valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume.

Līdz 5.augustam uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas, publiskās pārvaldes institūcijas un privātpersonas var izvirzīt pretendentus valstī augstākajam nozares apbalvojumam Būvindustrijas lielā balva. Pretendentus balvai var pieteikt divās kategorijās: Mūža ieguldījums būvindustrijā un Gada inženieris/arhitekts, kas iekļauj nominācijas Gada inženieris, Gada arhitekts, Gada jaunais arhitekts, Gada jaunais inženieris. Otrajā kategorijā vērtētāji pēc saviem ieskatiem var piešķirt arī citus titulus, piemēram, Gada tehnologs, Gada projekta vadītājs, Gada būvuzraugs utt., ja vien balvai pieteikti atbilstīgi speciālisti. Kuriem kandidātiem piešķirt lielo balvu, lemj nevalstisko organizāciju izvirzīti nozares profesionāļi un eksperti – ap 40 vērtētāju.

Balvas Pamatakmens pasniegšanas ceremonijas ideja balstīta visu būvindustriju apvienojošā, nekomerciālā, nozares nevalstisko organizāciju rīkotā pasākumā ar mērķi izcelt CILVĒKU: arhitektu, būvinženieri, būvkonstruktoru, zinātnieku, būvmateriālu ražotāju un citus nozares ļaudis, bez kuru līdzdalības un prasmes nav iespējama nevienas būves tapšana. Būvindustrijas ļaudis atzīst, ka ir liels gandarījums tikt suminātiem valsts nozares profesionāļu vidū.

Būvindustrijas lielās balvas 2019 laureātu apbalvošanas ceremonija notiks šī gada 5.septembrī VEF kultūras pilī. Ceremoniju organizē LBS sadarbībā ar citām būvindustrijas profesionālajām nevalstiskajām organizācijām.

Būvindustrijas lielā balva 2019 notiek, pateicoties ģenerālsponsoram SIA BAUROC, sponsoriem SIA KNAUF, SIA PERI, SIA PAROC, AS Skonto Group, SIA M.S. AQUA (Thermowhite), SIA VELUX Latvia, SIA Stikla Serviss un atbalstītājiem: SIA RERE grupa, SIA SAKRET, Ramirent Baltic AS Rīgas filiāle, SIA CMB, SIA TENAX PANEL, mediju partneriem building.lv, abc.lv, būvlaukums.lv, buvbaze.lv, Būvinženieris, Laiks Mājai.

Informācija: Mārīte Šperberga, Latvijas Būvinženieru savienības valdes locekle, tālrunis 29468382, e-pasts lielabalva@gmail.com, tīmekļa vietnes www.lielabalva.lv, www.blbs.lv, www.facebook.com/BuvinzenierisLBS, twitter.com/LBS_lv.

Lasīt vairāk...

Dabai draudzīga grīdu siltumizolācija

Foto no uzņēmuma albuma

Žurnāla Būvinženieris 67.numurā lasi: Ilgtspējīgi būvmateriāli – bezšuvju grīdas un skaņas izolācijas kārta – mazinās komunālo pakalpojumu un remonta izmaksas Jaunās Teikas iemītniekiem, publikācijā Dabai draudzīga grīdu siltumizolācija apraksta Kristaps Demidovs, ThermoWhite Baltics&Scandinavia projektu vadītājs.

Žurnālu abonē https://abone.pasts.lv/, www.buvinzenieriem.lv, pērc http://www3.presesserviss.lv/ tirdzniecības vietās.

Lasīt vairāk...

Paliekošie veidņi – resursus taupošs risinājums

Foto no Tenax albuma

Žurnāla Būvinženieris 67.numurā lasi: Paliekošie veidņi ļauj taupīt laiku un samazina darbu apjomu, rakstā Paliekošie veidņi – resursus taupošs risinājums iesaka Intars Siliņš, Tenax grupas SIA Tenapors produktu attīstības inženieris.

Žurnālu abonē https://abone.pasts.lv/, www.buvinzenieriem.lv, pērc http://www3.presesserviss.lv/ tirdzniecības vietās.

Lasīt vairāk...

Rekonstrukcijai piemēroti starpstāvu pārsegumi

Vizualizācija no VAS Valsts nekustamie īpašumi arhīva

Žurnāla Būvinženieris 67.numurā lasi: Cementa un kokskaidu plātņu Cetris izmantošanu Aspazijas ielas 7.nama atjaunošanā publikācijā Rekonstrukcijai piemēroti starpstāvu pārsegumi apraksta SIA Krimelte Latvia projektu vadītājs Rolands Naglis. Materiāla galvenās priekšrocības – montāža nav sarežģīta un nerada papildu mitrumu.

Žurnālu abonē https://abone.pasts.lv/, www.buvinzenieriem.lv, pērc http://www3.presesserviss.lv/ tirdzniecības vietās.

Lasīt vairāk...

Apstiprina jaunu būvekspertu un arhitektu uzraudzības maksas cenrādi

Tā kā būtiski pieaugušas prasības būvekspertu un arhitektu uzraudzībai un kompetences novērtēšanai, tajā skaitā iekļaujot arī padziļinātas plānveida pārbaudes, 2019.gada 7.maija sēdē Ministru kabinets (MK) apstiprināja Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) un Latvijas Arhitektu savienības (LAS) maksas pakalpojumu cenrādi, informē Ekonomikas ministrijas (EM) sabiedrisko attiecību speciāliste Elita Rubesa-Voravko.

Līdz ar jaunā cenrāža apstiprināšanu mainītas līdzšinējo pakalpojumu cenas, kā arī iekļautas jaunas maksas pakalpojumu pozīcijas. Ar jauno BVKB un LAS maksas pakalpojumu cenrādi var iepazīties MK tīmekļa vietnē www.mk.gov.lv .

BVKB maksas pakalpojumi attiecas uz būvekspertiem, kuri jau ir ieguvuši vai vēlas iegūt patstāvīgās prakses tiesības būvekspertīzes specialitātē. BVKB maksas pakalpojumos ietilpst sākotnējā kompetences novērtēšana būveksperta sertifikāta saņemšanai, būvekspertu uzraudzība, tai skaitā padziļinātas pārbaudes katru gadu un būvekspertu kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa novērtēšana. Pašlaik būvekspertīzē sertificēto personu darbības sfēru skaits ir 126, vienam būvekspertam var būt vairākas darbības sfēras, vēsta EM.

LAS maksas pakalpojumi attieksies uz personām, kurām jau ir un kuras vēlas iegūt arhitekta sertifikātu. Paredzēts, ka LAS ik gadu būs jāveic 830 arhitektu uzraudzība, informē EM. LAS maksas pakalpojumos ietilpst sākotnējā kompetences novērtēšana arhitekta sertifikāta saņemšanai, arhitektu uzraudzība, tai skaitā padziļinātas pārbaudes, kompetenču, prasmju un zināšanu līmeņa novērtēšana, profesionālās pilnveides pārbaude, maksa par atkārtotu patstāvīgas prakses un profesionālās pilnveides pārbaudi, ārpuskārtas novērtēšana informatīvās piezīmes piešķiršanai saskaņā ar LAS praktiskās pieredzes klasifikatoru, kā arī gada maksa par Latvijas standartu tiešsaistes lasītavas abonēšanu.

Lasīt vairāk...

LED sistēmu īpašības un kvalitāte

Attēls no Electrum arhīva 

Žurnāla Būvinženieris 67.numurā lasi: Kā izvēlēties atbilstīgāko LED apgaismošanas sistēmu darba telpu, ražošanas ēku, pilsētvides apgaismojumam, rakstā LED sistēmu īpašības un kvalitāte analizē Latvenergo Energoefektivitātes daļas projektu vadītāja Rūta Liepniece, SIA Baltijas Elektro sabiedrība apgaismes tehnikas produktu grupas vadītājs Artūrs Kravza, SIA Baltic Research Center laboratorijas vadītājs Ingmārs Felcis.

Žurnālu abonē https://abone.pasts.lv/, www.buvinzenieriem.lv, pērc http://www3.presesserviss.lv/ tirdzniecības vietās.

Lasīt vairāk...
Pierakstīties šai RSS barotnei