Objekti filtrēti pēc datums: janvāris 2019

Mežaparka Lielajā estrādē iebetonē kapsulu nākamajām paaudzēm

Šodien, 16.janvārī, Mežaparka Lielajā estrādē, kur rit atjaunošanas darbi, svinīgi iebetonēta kapsula nākamajām paaudzēm, vēsta Rīgas domes Īpašuma departamenta komunikācijas nodaļa.

Mežaparka Lielās estrādes atjaunošana tika uzsākta 2016.gada 11.martā, Rīgas domei un Kultūras ministrijas Latvijas Nacionālajam kultūras centram parakstot līgumu par būvprojekta izstrādi ar Jura Pogas un Austra Mailīša arhitektu birojiem. Pirmā atjaunotā daļa – skatītāju laukums – ekspluatācijā tika nodots 2018.gada 7.jūnijā. Mežaparka Lielās estrādes jaunās skatuves būvdarbi notiks divās daļās. Pirmā daļa tiks pabeigta līdz 2020.gada 18.jūnijam pirms XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Otrā daļa turpināsies pēc svētkiem līdz 2023.gadam, kad Dziesmu svētki svinēs 150.gadadienu.

Svinīgajā sarīkojumā piedalījās, kapsulu ar mūsdienām zīmīgiem priekšmetiem piepildīja, runas un laba vēlējumus teica kultūras ministre Dace Melbārde, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte, Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs, viņa vietnieks Oļegs Burovs, Dziesmu svētku virsdiriģenti, Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta vadītāja Agra Bērziņa, PS “LNK, RERE” projekta direktori Valdis Koks un Jevgenijs Locovs, arhitekti Juris Poga un Austris Mailītis, pašvaldības uzņēmuma “Rīgas meži” valdes priekšsēdētājs Aivars Tauriņš, XII Latvijas Skolu jaunatnes un dziesmu deju svētki organizatori un projektā iesaistīto institūciju pārstāvji.

Foto – Dmitrijs Suļžics, F64, no Rīgas domes albuma.

Lasīt vairāk...

Vidzemes skolas sacenšas par enerģijas patēriņa samazināšanu

Janvārī dots starts skolu sacensībai programmā “Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs”, kuras gaitā līdz 2019.gada decembrim vairāk nekā 20 skolas astoņās Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldībās apņēmušās samazināt enerģijas patēriņu, mainot kolektīva paradumus un izmantojot energotaupības paņēmienus. Reizē ar Cēsu Enerģijas dienu šī gada 10.janvārī notika pirmā Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) tikšanās ar programmas “Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs” dalībniekiem – skolotājiem, skolu darbiniekiem un pašvaldību speciālistiem, vēsta VPR sabiedrisko attiecību speciāliste Baiba Norberte. Programmas mērķis ir uzlabot racionālu enerģijas patēriņu, motivējot izglītības iestādes sadarboties ar pašvaldībām un iesaistīt skolēnus enerģijas izmaksu mazināšanā.

Skolās rūpīgi kontrolēs siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu, stundās izmantos mācību materiālus par deviņām tēmām – Enerģijas patēriņš ēkās, Apkure, Elektrība, Enerģijas veidi, Klimata pārmaiņas, Apgaismojums, Ventilācija, Ūdens, Energoefektivitāte ēkas konstrukcijās un sistēmās. Mācību materiāli pieejami Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapā. Lai motivētu dalībniekus, konkurenci radīs skolu tops, kurā tiks izmantoti tikai pašām komandām zināmi nosaukumi un uzvarētājs būs zināms vien programmas noslēgumā. Programmā piedalās skolā šogad rūpīgāk sekos līdzi Smiltenes vidusskolas, Blomes pagasta pamatskolas, Launkalnes sākumskolas, Līgatnes novada vidusskolas, Rubenes pamatskolas, Ziemeļvidzemes internātpamatskolas Vaidava, Kocēnu pamatskolas, Cēsu 1.pamatskolas, Cēsu 2.pamatskolas, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas, Gulbenes sākumskolas, Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas un Liepas pamatskolas skolēni, skolotāji un pārējie skolas darbinieki. Savukārt tikai ar elektroenerģijas patēriņa uzskaiti programmā piedalās Palsmanes pamatskola, Bilskas pamatskola, Variņu pamatskola, Jura Neikena Dikļu pamatskola, Ziemeļvidzemes internātpamatskola Dauguļi, Rāmuļu pamatskola, Galgauskas pamatskola, Lejasciema vidusskola un Zaubes pamatskola.

Programmu “Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādēs” īsteno Vidzemes plānošanas reģions Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gada projektā “Efektīvi finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai" (EFFECT4buildings) ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Norvēģijas atbalstu. “EFFECT4buildings” mērķis ir palielināt ēku energoefektivitātes pasākumu apjomu publiskajās ēkās Baltijas jūras reģiona teritorijā. Vairāk par projektu vietnē: http://www.vidzeme.lv .

Lasīt vairāk...

Graustam Kalnciema ielā 2B konservācija jāpaveic četros mēnešos

Uzklausot pieaicināto ekspertu ziņojumus un īpašnieka paskaidrojumus, Rīgas domes Pilsētas īpašuma komitejas sēdē 14.janvārī nolemts, ka grausta Kalnciema ielā 2B konservācija jāpaveic četru mēnešu laikā, vēsta Rīgas domes sabiedrisko attiecību nodaļa. Pašvaldības Īpašuma departamenta sagatavotajā lēmumprojektā, ko izskatīs Rīgas domes sēdē, noteikts ne vēlāk kā četru mēnešu laikā noslēgt nama atjaunošanas būvprojekta izstrādes līgumu, kas paredz būves ielas fasāžu atjaunošanu iepriekšējā izskatā, atbilstoši 3D uzmērījumiem. Lēmumprojekts paredz nekavējoties, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas sākt būves konservāciju un pilnībā to pabeigt ne vēlāk kā četru mēnešu laikā.

Līdzīgs termiņš lēmumprojektā noteikts noslēgt līgumu par ēkas pārbūves vai atjaunošanas būvprojekta izstrādi, sešu mēnešu laikā to minimālā sastāvā saskaņot Rīgas pilsētas būvvaldē un 14 mēnešu laikā sākt būvatļaujā norādīto projektēšanas nosacījumu izpildi. 18-24 mēnešu laikā pilnībā jāizprojektē un jāsāk nama atjaunošana. Būves pilnīga sakārtošana pabeidzama ne vēlāk kā 24 mēnešu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas, kurā ir atzīmes par projektēšanas nosacījumu un būvdarbu sākšanas nosacījumu izpildi, bet ne vēlāk kā 46 mēnešu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Kopš pagājušā gada beigām pēc ēkas vienā daļā notikušā ugunsgrēka ekspertu uzraudzībā turpinās ēkas Kalnciema iela 2B sakārtošana, šī gada sākumā atjaunota satiksme gar objektu. 4.janvārī Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Oļegs Burovs pie ēkas sasauca operatīvo sanāksmi, kurā piedalījās Rīgas domes Īpašuma departamenta, būvvaldes, Satiksmes departamenta pārstāvji, uzņēmuma “CMB” būvinženieri, ēkas īpašnieku pārstāvji no uzņēmuma “Novira Capital” un viņu nolīgtie būvnieki.

Lai novērstu pērn 25.novembrī notikušā ugunsgrēka seku radīto bīstamību un apdraudējumu pilsētvidei, līdz 4.janvārim bija demontēta Kalnciema ielas 2B ēkas fasādes daļa līdz pirmā stāva līmenim. Būveksperti vērtēja, vai ir nepieciešams demontēt atsevišķas detaļas ēkai Raņķa dambja pusē. Demontāža notiek saskaņā ar izstrādāto projektu, darbu izmaksas sedz ēkas īpašnieks “Novira Capital”.

Foto no Rīgas domes albuma.

Lasīt vairāk...

Laureāti ceļo kopā ar Knauf

Moduļu koka ēka Woodcube bija pirmais piecstāvu masīvkoksnes dzīvojamais nams Vilhelmsburgā, Vācijā, viens no vairākiem apskates objektiem Būvindustrijas lielās balvas laureātu ceļojumā kopā ar Knauf. Žurnāla jaunākajā numurā lasiet par moduļu koka ēku kvartāla draudzīgumu cilvēkiem un videi, Hamburgas attīstības konceptu, Elbas filharmoniju, mikroaļģu fasādes ēku un izdevniecības Axel Springer būvlaukumā redzēto.

Foto no žurnāla arhīva. Woodcube ēka Vilhelmsburgā, Vācijā.

Žurnālu "Būvinženieris" varat abonēt www.buvinzenieriem.lv , Latvijas Pasta nodaļās, savukārt iegādāties žurnālu varat Preses servisa tirdzniecības vietās: http://www3.presesserviss.lv/buvinzenieris/ .

Lasīt vairāk...

LU Zinātņu mājā – atvērta vide un oriģinālas detaļas

Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) Būvniecības tehnoloģiju sekcija 10.janvārī rīkoja ekskursiju Latvijas Universitātes (LU) Zinātņu mājas būvobjekta apskatei Torņakalnā. Jaunbūvē līdzās jau strādājošajam Dabaszinātņu akadēmiskajam centram rit pēdējie sagatavošanās darbi pirms nodošanas ekspluatācijā.

Ēku no pagraba līdz pat jumta terasei ap 20 LBS pārstāvjiem izrādīja arhitekte Vita Polkovņikova no biroja ''Sestais stils'', būvuzņēmuma AS ''LNK Industries'' projektu vadītājs Valdis Čerpakovskis, pasūtītāja pārstāve Edīte Megne, LU rektora vietniece infrastruktūras attīstības jautājumos, būvdarbu vadītājs Ivars Kājiņš.

Inženieri atzinīgi novērtēja celtnes atvērto, funkcionālo dizainu ar gaišām telpām un oriģinālām detaļām. Iespaidīgi veidots ātrijs no otrā stāva līdz pat jumtam, to ieskauj vītņu kāpnes un izvirzīti kabinetu logi. Pagrabā iekārtotas fizikas laboratorijas ar īpaši konstruētām inženiertehniskajām sistēmām. Īpaša vērtība – liektās stikla fasādes stūros uz Vecrīgas un Torņakalna pusi, kur paveras krāšņa galvaspilsētas ainava. Vairāk par jauno objektu Pārdaugavā lasiet nākamajā žurnāla ‘’Būvinženieris’’ numurā.

Foto - Māris Lazdāns

Lasīt vairāk...

Būvinženieru saimi papildina 6 jauni speciālisti

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātē 8.janvārī notika augstākās izglītības studiju programmas "Būvniecība" kvalifikācijas darbu un diplomprojektu aizstāvēšana, informē Raimonds Eizenšmits, Valsts pārbaudījuma komisijas dalībnieks, Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) valdes priekšsēdētāja vietnieks.

Darbus Valsts pārbaudījumu komisijai, ko vadīja LBS valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume, aizstāvēja un būvinženieru saimi papildināja Ingus Vanags, Artūrs Bigāts, Guntis Mucenieks, Didzis Apšāns, Didzis Rimkūns un Andis Balodis.

Kvalifikācijas darbus aizstāvēja pretendenti, kas LLU mācījās 3,5 gadu studijās pēc Rīgas Celtniecības koledžas absolvēšanas, diplomdarbus – 5 gadu profesionālo bakalauru studiju programmas dalībnieki.

Attēlā jaunie būvinženieri Ingus Vanags (no kreisās), Artūrs Bigāts, Guntis Mucenieks, Didzis Apšāns, Didzis Rimkūns un Andis Balodis. Foto – Raimonds Eizenšmits

Lasīt vairāk...

Aptauja: elektroinstalācija nav pārbaudīta 71%, dūmu detektoru nav 83% mājokļu

Ugunsdrošības pasākumi, kuros jāiegulda līdzekļi, nav īstenoti lielākajā daļā Latvijas mājokļu, liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) aptauja. Elektroinstalācija nav pārbaudīta 71% aptaujāto iedzīvotāju mājokļu, dūmu detektori nav uzstādīti 83% mājokļu, vēsta VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa.

Rezultāti liecina, ka 89% aptaujāto zina, kur zvanīt ugunsgrēka gadījumā, 76% mājokļu ir iztīrīti sodrēji no apkures ierīcēm un dūmvada. 96% aptaujāto ir sakopuši teritoriju ap dzīvojamo ēku, 80% zina, kur atrodas tuvākās ūdens ņemšanas vietas uguns dzēšanai.

Aptauja noritēja 2018.gadā no 10.augusta līdz 3.decembrim. Tajā VUGD speciālisti no teritoriālajām struktūrvienībām visā Latvijā iesaistīja vairāk nekā 10 400 mājokļu īpašnieku, konsultējot cilvēkus par ugunsdrošību. Aptaujas gaitā konsultēti vairāk nekā 860 iedzīvotāji Rīgā un galvaspilsētas apkaimē, 740 Zemgalē, 1705 Kurzemē, 3020 Vidzemē un 4100 mājokļu īpašnieku Latgalē.

No 2020.gada janvāra katrā mājoklī ir jābūt uzstādītam dūmu detektoram, un tā izmaksas ir nelielas – vienkāršākos modeļus var iegādāties par 5 eiro, informē VUGD. Glābšanas dienesta pārstāvji aicina gādāt, lai mājoklis būtu drošs, laikus uzdodot jautājumus par ugunsdrošību VUGD speciālistiem rakstiski, pa telefonu vai tuvākajā VUGD nodaļā.

Ilustratīvs foto: dūmu detektors no ''FN Serviss'' albuma.

Lasīt vairāk...
Pierakstīties šai RSS barotnei