Objekti filtrēti pēc datums: jūnijs 2018

Turpinājās diplomprojektu aizstāvēšana LLU Vides un būvzinātņu fakultātē

31.maijā un 1. jūnijā turpinājās diplomprojektu aizstāvēšana LLU Vides un būvzinātņu fakultātē, profesionālas augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Būvniecība". Abās dienās kopā savus darbus aizstāvēja un bakalaura grādu ieguva 27 diplomandi, kas zinības apguva klātienē.

Šoreiz īpaši jāatzīmē Sintijas Neščadimas darbs "Daudzstāvu dzīvojamā māja Rīgā" un Sigitas Lapsiņas darbs "Administratīvais centrs sporta un atpūtas bāzē "Smeceres sils" Madonā. Abas diplomandes saņēma augstāko novērtējumu - izcili (10).

1.att. Jauno speciālistu kopbilde pēc sekmju paziņošanas.

No kreisās - Kristers Krūmiņš, Guntis Lobzovs, Gatis Kiresārs, Una Batņa, Eduards Stančiks, Laura Valcīte, Sintija Naščadima, Guntis Melnis (notupies), Sigita Lapsiņa, Vilis Skujenieks, Jānis Jermacāns, Arvis Zvagulis, Kaspars Ērpe, Rūdis Strēlis, Rihards Krists Kalniņš.

 

Raimonds Eizenšmits

Lasīt vairāk...

Būvniecības informācijas modelēšana – iespēja būtiski celt produktivitāti būvniecībā

Eiropas Savienības Būvniecības informācijas modelēšanas (BIM) darba grupas un Digitāli uzbūvētas Lielbritānijas (Digital Built Britain) starptautiskās attīstības programmas pārstāvis Ričards Leins (Richard Lane), viesojoties Rīgā šā gada maija beigās, uzsvēra, ka BIM ir jauna iespēja, ko mums visiem dod digitālais laikmets, lai būtiski celtu kvalitāti un produktivitāti būvniecībā.

Būvniecība, izmantojot BIM pieeju, ir uzticamāka un produktīvāka, jo būvniecībā iesaistītajiem ļauj daudz efektīvāk izmantot pieejamos resursus – gan cilvēkresursus, gan finanšu līdzekļus.

BIM sniedz iespēju jebkuru būvi no sākuma uzbūvēt digitāli, izstrādājot 3D būves modeli, līdz ar to visas iesaistītās puses, tajā skaitā pasūtītājs, projektētājs un būvkomersants, jau no paša būvniecības sākuma var redzēt, kādu rezultātu sagaida. Vienlaikus tas ļauj jau pirms būvniecības uzsākšanas izlabot iespējamās kļūdas projektā un novērst citus riskus, kas var radīt papildu darbu apjomu, sadārdzinot un paildzinot būvniecību.

Ar BIM palīdzību iespējams arī precīzāk aprēķināt nepieciešamo būvmateriālu apjomu, kā rezultātā ievērojami var samazināt kopējās būvmateriālu izmaksas un būvniecības laikā radušos atkritumu daudzumu, kas padara BIM par vienu no efektīvākajiem rīkiem videi draudzīgas un ilgtspējīgas būvniecības attīstībai.

Vizītes Latvijā ietvaros R.Leins dalījās ar Lielbritānijas un citu valstu, kā arī savu personīgo pieredzi stratēģijas izstrādei BIM ieviešanai valsts iepirkumos būvniecībā. Vienlaikus viņš konsultēja Ekonomikas ministrijas pārstāvjus par nacionālā BIM ieviešanas plāna izstrādi un īstenošanu, kā arī stāstīja praktiskus piemērus un ieguvumus Lielbritānijas nacionālā BIM ieviešanas plāna īstenošanas rezultātā.

Turpmākai BIM ieviešanai valsts iepirkumos Ekonomikas ministrija izstrādās Latvijas nacionālo BIM ieviešanas ceļvedi, kurā tiks identificēti mērķi, nepieciešamās darbības un resursi veiksmīgai BIM ieviešanai valsts iepirkumos Latvijā. Ceram, ka Ekonomikas ministrijas uzsāktā sadarbība ar ES BIM darba grupas pārstāvjiem ievērojami paātrinās BIM ieviešanu valsts publiskajos iepirkumos Latvijā un būs ļoti nozīmīga, lai veicinātu būvniecības nozares tehnoloģiju attīstību.

R.Leins jau vairāk kā piecus gadus ikdienā strādā ar dažādām valsts pārvaldes institūcijām visā pasaulē, lai sniegtu atbalstu nacionālo BIM ieviešanas plānu veiksmīgai izpildei. ES BIM darba grupas komanda nodrošina gan valsts pārvaldes institūciju apmācību, gan tehnisko palīdzību, kā rezultātā ir iespējams panākt ļoti strauju BIM ieviešanas progresu. Piemēram, Čīle, uzsākot nacionālo BIM ieviešanas programmu ar šo konsultantu palīdzību, pirmā gada laikā sasniedza tādu pašu progresu, kā Lielbritānija pirmo trīs gadu laikā.

Lasīt vairāk...
Pierakstīties šai RSS barotnei