tukss baneris
 


Objekti filtrēti pēc datums: janvāris 2018

Aicinām uz semināru “BŪVKONSTRUKCIJU HIDROIZOLĀCIJA”

Aicinām uz semināru “BŪVKONSTRUKCIJU HIDROIZOLĀCIJA” būvniecības nozares profesionāļus un citus interesentus!

Seminārs notiks 2018.gada 7.februārī , 10:00-15:00, Jūrmalā. 

Vieta tiks precizēta atkarībā no dalībnieku skaita un visi dalībnieki tiks par to informēti.

Semināru vadīs IPA Bauchemische Produkte GmbH  Dipl.Ing Ulrich Koppermann (Vācija) ar 30 gadu pieredzi hidroizolācijas jomā, latviešu valodā tulkos Dipl.Ing. Egīls Emersons.

Semināra tēmas:  (sīkāk, lūdzam, skatīt pievienotajā pielikumā)

  1. Hidroizolācijas remonts.
  2. Hidroizolācija būvkonstrukcijās.
  3. Injekcijas metodes. DIN EN 1504-5.

Semināra laikā būs iespēja iepazīties ar specializētu ārzemju literatūru par hidroizolācijas jautājumiem.

Aicinām uz semināru ņemt līdzi aktuālus projektus, kā arī uzdot daudz jautājumu!

Semināra apmeklējums dod kvalifikācijas punktus būvprakses sertifikāta iegūšanai un sertificēto būvspeciālistu prakses uzraudzībai.

Dalības maksa 50.00eur, piesakoties līdz 02.02.2018. atlaide 20% - 40.00eur.

LBA, LBS un LSGŪTIS biedriem dalības maksa 40.00eur, piesakoties līdz 02.02.2018. atlaide 20% - 32.00 eur.

Pieteikšanās semināram interneta vietnē: https://goo.gl/forms/y8c3a348PnRaS1jb2

Jautājumiem:  29219259, * lbabirojs@gmail.com

Vairāk informācijas: ŠEIT

 

Lasīt vairāk...

LBS savās rindās uzņēmusi jaunus biedrus

Latvijas Būvinženieru savienībā uzņemti jauni biedri:

Rihards Akimovs, SIA “Ceļu inženieri” tehniskais direktors; 

Ilgvars Ribušs, SIA “IRAnete” valdes priekšsēdētājs; 

Aleksandrs Marčuks, SIA “Tranzit ASK” valdes priekšsēdētājs;

Ilmārs Gorda, SIA “Projekts 3”valdes loceklis;

Svetlana Šteinbrika, SIA “Velve” darba aizsardzības vadītāja;

Igors Šenbergs, SIA “Velve” tehniskais direktors;

Lauris Belorags, Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūras būvniecības nodaļas projektu vadītājs;

Vadims Goremikins, Būvniecības valsts kontroles biroja ekspertīzes nodaļas vadītājs;

Andrejs Linde, SIA “Ošukalns” projektu vadītājs;

Krišjānis Krūmiņš, SIA “Rīgas ūdens” valdes loceklis (fotografēsanās brīdī nebija klāt).

Lasīt vairāk...

P&B – mūsdienīga pieeja būvniecībai

Kopš šā gada 1. marta spēkā ir jaunais Publisko iepirkumu likums, kur citu jauninājumu vidū ir arī saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma kā prioritāra principa ieviešana iepirkumos. Tas nozīmē, ka visi piedāvājumi ir jāvērtē caur saimnieciskā izdevīguma prizmu, ņemot vērā arī to, ka likumdevējs ir paplašinājis kvalitātes jēdzienu (var vērtēt faktorus, kas nav tieši saistīti ar iepirkuma priekšmetu, piemēram, vides aizsardzības prasības).

Būvniecībā šīs likuma izmaiņas nozīmē, ka aktualizējas jautājums par iepirkuma veidu, kas ļauj konkrētāk identificēt atbildīgo visā būvprojekta norisē, ļauj samazināt būvniecības norises laiku un precīzāk prognozēt kopējās izmaksas. Šāds iepirkuma veids ir tā sauktais apvienotais «projektēt un būvēt» (P&B) būvdarbu iepirkums, kas Latvijā pagaidām ir reta parādība, bet rietumvalstīs (īpaši ASV) kļūst arvien izplatītāka.

P&B iepirkumam ir būtiskas priekšrocības: īsāks būvniecības process, samazināti pasūtītāja riski un skaidri noteikta iesaistīto pušu atbildība, kā arī ir labāk prognozējamas būvniecības procesa kopējās izmaksas. Lai arī sākotnējā iepirkuma procesā, līgumu slēgšanas un uzraudzības procesos šī pieeja varētu šķist sarežģītāka nekā tradicionālais iepirkums (tā sauktais «projektēt–iepirkt–būvēt»), manuprāt, ir vērts koncentrēt uzmanību uz tām priekšrocībām, ko būvniecības procesa dalībniekiem sniedz P&B pieeja.

P&B priekšrocības

P&B ir sava veida atgriešanās pie saknēm, kad par visu būvniecības procesu atbildīga bija viena persona – būvmeistars. Duālistiskā pieeja būvniecības procesam, kad projektēšana (arhitekta darbs) tiek nodalīta no būvdarbu veikšanas, dažkārt pretnostatot abas puses un radot pamatu viedokļu sadursmēm, ir samērā nesena parādība – tā ir izplatījusies pēdējo 150 gadu laikā. Līdz ar to ierastā un it kā tradicionālā «projektēt–iepirkt–būvēt» (PIB) metode ir nesenāka, salīdzinot ar P&B, kas pastāv kopš būvniecības pirmsākumiem. Kādas ir nozīmīgākās P&B priekšrocības?

Pirmkārt, skaidra atbildība. P&B ir būvniecības veids, kurā par projektēšanu un būvdarbiem ir atbildīga viena persona (parasti būvdarbu veicējs) un viens atbildīgais attiecībā pret pasūtītāju...

Visu rakstu lasi žurnāla "Būvinženieris" decembra numurā*

*Žurnālu “Būvinženieris” var abonēt http://buvinzenieriem.lv, Latvijas Pastā, LBS birojā - Kr.Barona ielā 99.

Žurnālu var iegādāties LBS birojā - Kr.Barona ielā 99 un SIA “Preses serviss” piegādes vietās Rīgā, Siguldā, Dobelē, Mārupē, Daugavpilī, Cēsīs, Liepājā, Jelgavā, Ventspilī, Ogrē, Bauskā, Ādažos, Madonā, Salaspilī, Jūrmalā, Iecavā, Ķekavā un citur.

Baiba Fromane, Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītāja

Lasīt vairāk...

Nosaukts būvinženiera Gunta Boles stipendijas ieguvējs

Šodien, 18.janvārī komisija arhitekta Jura Skalberga vadībā izvērtēja ASV dzīvojošā mūsu tautieša, būvinženiera Gunta Boles stipendijas (prēmijas) kandidātus. Šī bija reize,  kad komisijai bija ļoti grūti izšķirties, jo visi 4 pretendenti pārrunās parādīja augstu motivāciju un bija sasnieguši ļoti labus studiju rezultātus. Pēc visu aspektu izvērēšanas, komisija lēma Gunta Boles stipendiju, kas ir 2500$ piešķirt maģistrantei Endijai Namsonei.

 

LBS valdes loceklis Raimonds Eizenšmits

Lasīt vairāk...

RTU Būvkonstrukciju katedrā notikusi maģistra un bakalaura, kā arī inženierprojektu darbu aizstāvēšana

Šodien, 18.janvārī RTU Būvniecības Inženierzinātņu fakultātes Būvkonstrukciju katedrā notika 1 maģistra darba, un 6 bakalaura darbu un inženierprojektu darbu aizstāvēšana.

Interesanti, ka vienīgo maģistra darbu “Vanšu pārseguma darbības analīze ārkārtējas vēja slodzes darbības gadījumā”  angļu valodā  ar atzīmi – ļoti labi (8)aizstāvēja studente no Filipīnām Katherine Ariston.

Pārējie studenti, kas visi bija vietējie, arī sekmīgi aizstāvēja gan savus bakalaura darbus, kam bija vairāk vai mazāk zinātniski analītiska ievirze, gan arī savus inženierprojektus, tādējādi iegūstot bakalaura grādu un inženiera kvalifikāciju būvniecībā.

Valsts pārbaudījumu komisija Valtera Celmiņa vadībā ar augstāko atzīmi – teicami (9) novērtēja Irēnas Kononovas bakalaura darbu “Celtņu ceļa siju projektēšanas metodiku salīdzinoša analīze” un inženierprojektu “Autoservisa ēka ar nesošu tērauda karkasu” (vadītājs Raimonds Ozoliņš) un Mārtiņa Burkovska bakalaura darbu “Konstrukciju pašsvārstību frekvenču aprēķina metožu rezultātu salīdzinājums ar natūras testiem” un inženierprojektu “Karoga masta projekts AB dambī ” ( vadītājs Kaspars Kalniņš).

Lasīt vairāk...

Rīks darba drošībai

OiRA ir interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai, pieejams arī būvniecībai.

Darba vides riska novērtēšana katram darba devējam jāveic ne retāk kā reizi gadā. Lai būvniecības jomā strādājošie darba devēji vieglāk varētu izpildīt normatīvo aktu prasības, Valsts darba inspekcija (VDI) sadarbībā ar Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) izstrādājusi interneta vietnē bāzētu interaktīvu rīku OiRA (Online Interactive Risk Assessment), kas ir īpaši piemērots mazajiem uzņēmumiem. Kopumā patlaban ir pieejami desmit dažādi rīki, bet novembrī publicētais rīks ir piemērots, lai novērtētu darba vides riskus tiem būvdarbiem, kas tiek veikti telpās.

Rīkā ir iekļauta nozarei specifiska skaidrojoša informācija, saites uz normatīvajiem aktiem, informatīvie materiāli, video no semināriem par darba vidi konkrētajā nozarē, saites uz plakātiem, interaktīviem rīkiem u. c. praktiska informācija. Rīkā vienuviet atrodams viss par darba vidi konkrētajā nozarē, tāpēc pašam darba devējam nav papildus jāmeklē normatīvo aktu prasības un skaidrojumi.

Visu rakstu lasi žurnāla "Būvinženieris" decembra numurā*

*Žurnālu “Būvinženieris” var abonēt http://buvinzenieriem.lv, Latvijas Pastā, LBS birojā - Kr.Barona ielā 99.

Žurnālu var iegādāties LBS birojā - Kr.Barona ielā 99 un SIA “Preses serviss” piegādes vietās Rīgā, Siguldā, Dobelē, Mārupē, Daugavpilī, Cēsīs, Liepājā, Jelgavā, Ventspilī, Ogrē, Bauskā, Ādažos, Madonā, Salaspilī, Jūrmalā, Iecavā, Ķekavā un citur.

Linda Matisāne, Valsts darba inspekcijas Sadarbības un attīstības nodaļas vadītāja, Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta vadītāja

Lasīt vairāk...

Vai izgāztuve? Apšaubāmas kvalitātes kabeļi Latvijas tirgū ieplūdīs arī turpmāk

Iegādājoties Eiropā ražotas sadzīves preces, mēs paļaujamies, ka eksistē noteikti standarti (ja ne Latvijā, tad vismaz Eiropā), kas mūs kā patērētājus pasargā un nosaka, lai šo preču ražotājiem vai importētājiem tiktu izvirzītas vismaz minimālas drošības prasības, proti, ka gludeklis vai tosters kalpos savam mērķim, nevis pārvērtīsies par ugunsgrēka cēloni, ka televizors rādīs bildi, nevis «skaisti kursies» istabas stūrī, ka automašīnai būs drošības spilveni, kas avārijas situācijā pasargās līdzbraucējus un galu galā arī mūs pašus.

Loģiski būtu domāt, ka tādā pašā veidā mēs varam paļauties arī uz vadiem un kabeļiem, kas vada elektroenerģiju Latvijas jaunuzceltajās mājās, kā arī citiem būvmateriāliem, kas diendienā tiek izmantoti būvniecības procesā. Diemžēl tā nav. Vismaz ne attiecībā uz kabeļiem.

Jāatzīst, ka Eiropa pie būvmateriālu drošības jautājuma tik tiešām ir strādājusi un radījusi pat speciālu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus. Respektīvi, Eiropas Savienības ierēdņi ir domājuši, kā padarīt mūsu mājokļus drošākus, bet ražotāji ir strādājuši, lai pielāgotu savas ražotnes jaunajām prasībām.

Minētā regula attiecas uz būvmateriāliem, kas atrodas ēkas iekšienē. Tās uzdevums ir sistematizēt un regulēt saražoto būvmateriālu veiktspēju (uzvedību) ugunsgrēka gadījumā, nosakot, kādā veidā materiāls izplata liesmu (degtspēja), izdala dūmus (blīvums un sastāvs) un cietās daļiņas (kā arī to, kas pil vai tek). Būtībā šī regula ir milzīga darba rezultāts, kas paveikts, lai ikvienam Eiropas iedzīvotājam būtu mazliet drošāk dzīvot un strādāt. Tostarp arī pie mums Latvijā.

Attiecībā uz vadiem un kabeļiem Eiropa šo regulu ieviesa dažus gadus vēlāk, atliekot to uz 2017. gada 1. jūliju, jo ražotājiem un arīdzan pašai Eiropas Savienībai bija jāsagatavojas – jāpārveido un jāpielāgo ražošanas process, jāizveido speciālas trešo pušu laboratorijas utt. 

Visu rakstu lasi žurnāla "Būvinženieris" decembra numurā*

*Žurnālu “Būvinženieris” var abonēt http://buvinzenieriem.lv, Latvijas Pastā, LBS birojā - Kr.Barona ielā 99.

Žurnālu var iegādāties LBS birojā - Kr.Barona ielā 99 un SIA “Preses serviss” piegādes vietās Rīgā, Siguldā, Dobelē, Mārupē, Daugavpilī, Cēsīs, Liepājā, Jelgavā, Ventspilī, Ogrē, Bauskā, Ādažos, Madonā, Salaspilī, Jūrmalā, Iecavā, Ķekavā un citur.

Jānis Riņķis, Nodokļu maksātāju biedrības valdes loceklis

Lasīt vairāk...

Villa Santa

Viesnīcā Villa Santa savijušies divi stāsti. 19. un 20. gadsimta mijā Cēsīs, Gaujas krastā, priežu mežā krievu aristokrāti uzcēla villas ģimeņu atpūtai. 1918. gadā tās nacionalizēja un villās izveidoja strēlnieku lazareti. Kopš tā laika šajā vietā atradušās veselības iestādes, visilgāk – tuberkulozes rehabilitācijas slimnīca Cēsis. Deviņdesmitajos gados to slēdza. Villas nonāca Cēsu pašvaldības īpašumā un gaidīja savu izmantojumu, bet tas tik ātri vis neradās. 

Stāsta izdevniecības Žurnāls Santa līdzīpašniece un žurnāla Santa galvenā redaktore Santa Anča: «Vienmēr esmu bijusi senu māju, piļu un muižu fane. Man ir līdzīgs īpašums laukos, līdz ar to viesnīcas būvniecība bija otrs kopīgais projekts, jo strādāju ar tiem pašiem būvniekiem un arhitekti. Tikai apjoms lielāks. Kad man jautā, kāpēc viesnīca ir Cēsīs, jāatzīst, ka vienmēr ļoti būtisks ir cilvēciskais faktors. Šo procesu ietekmēja divas personības – Juris Žagars un Cēsu mērs Jānis Rozenbergs. 2008  Juris Žagars mani pirmo reizi aizveda uz to vietu. Tad aizgāju parunāties uz Cēsu domi. Toreiz bija cits priekšsēdētājs, un summa, par kādu viņi vēlējās īpašumu pārdot, likās pārāk liela. Nāca krīze. Cēsu domes ambīcijas mazinājās, saprata, ka paši tur neko nedarīs. Nejauši satiku pašreizējo Cēsu mēru, un atsākām sarunu. Arī pašai bija nobriedusi iekšējā sajūta, ka vēlos jaunu izaicinājumu ārpus žurnālistikas. Tātad Cēsis. Tur Žagars, Rozenbergs, Rīgas tuvums – 100 kilometru un Cēsu koncertzāle.»

Iecere

Projekta vadītājs Jānis Auzāns: «Veidojot projektu, vienošanās ar pilsētas domi paredzēja – lai gan mājas nav arhitektūras piemineklis, tās pēc iespējas jāsaglabā iepriekšējā izskatā, un īpašumam jānodrošina publiskā pieejamība. Tika uzbūvētas piecas ēkas: saimniecības ēka – katlu māja, kas kompleksam nodrošina siltumu ar diviem 250 kW granulu apkures katliem, Villa Carola jeb sarkanā māja, Villa Ieva jeb pelēkā māja, Villa Santa jeb dzeltenā un Tilta māja, kas sākotnēji bija iecerēta mazāka, bet projekts tika koriģēts, lai tajā varētu uzņemt 150 viesu. Ekspluatācijā katra ēka tika nodota atsevišķi. Villa Carola un Villa Ieva ir saglabājušas savu vēsturisko apjomu.

Visu rakstu lasi žurnāla "Būvinženieris" decembra numurā*

*Žurnālu “Būvinženieris” var abonēt http://buvinzenieriem.lv, Latvijas Pastā, LBS birojā - Kr.Barona ielā 99.

Žurnālu var iegādāties LBS birojā - Kr.Barona ielā 99 un SIA “Preses serviss” piegādes vietās Rīgā, Siguldā, Dobelē, Mārupē, Daugavpilī, Cēsīs, Liepājā, Jelgavā, Ventspilī, Ogrē, Bauskā, Ādažos, Madonā, Salaspilī, Jūrmalā, Iecavā, Ķekavā un citur.

Mārīte Šperberga

Foto: Mārīte Šperberga

Lasīt vairāk...

ESKO – iespēja energoefektivitātes sasniegšanai

Energoefektivitāte patlaban ir aktuāla tēma visā pasaulē, bet īpašu uzmanību tai pievērš Eiropas Savienības valstis, tādējādi sekmējot savu uzņēmēju un savu ekonomiku konkurētspēju. Moderni ir kļuvis ražot energoefektīvi, dzīvot energoefektīvi un mainīt savus ikdienas paradumus, lai dzīvotu zaļi.

Paralēli daudzveidīgām atbalsta programmām energoefektivitātes paaugstināšanai dažādos sektoros ES radītā Energoefektivitātes direktīva paredz arī jauna – energopakalpojumu – tirgus izveidi un mazo un vidējo uzņēmumu piekļuves attīstīšanu tam.

Kas ir ESKO?

Energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējs jeb ESKO sniedz energopakalpojumus vai veic energoefektivitātes palielināšanas pasākumus patērētāja iekārtās vai telpās un, to darot, uzņemas noteiktu finansiālu risku. Maksājums par sniegtajiem pakalpojumiem (pilnībā vai daļēji) pamatojas uz sasniegumiem energoefektivitātes palielināšanas jomā, kā arī uz to, vai ir izpildīti citi darbības kritēriji, par kuriem iepriekš panākta vienošanās.

Celtniecības, projektu vadības un ēku apsaimniekošanas uzņēmumi, kuri jau iepriekš īstenojuši energoefektivitātes un ēku atjaunošanas projektus savos uzņēmumos, patlaban ir visizdevīgākajā pozīcijā, lai uzsāktu šāda tipa pakalpojumu sniegšanu arī citiem.

Energoefektivitātes pakalpojumu nodrošināšana notiek saskaņā energoefektivitātes pakalpojuma līgumu. Tas ir rakstveida līgums par noteiktu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanu, un to slēdz energoefektivitātes pakalpojumu saņēmējs un energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs. Energoefektivitātes pakalpojuma līguma minimālās prasības noteiktas Energoefektivitātes likumā...

Visu rakstu lasi žurnāla "Būvinženieris" decembra numurā*

*Žurnālu “Būvinženieris” var abonēt http://buvinzenieriem.lv, Latvijas Pastā, LBS birojā - Kr.Barona ielā 99.

Žurnālu var iegādāties LBS birojā - Kr.Barona ielā 99 un SIA “Preses serviss” piegādes vietās Rīgā, Siguldā, Dobelē, Mārupē, Daugavpilī, Cēsīs, Liepājā, Jelgavā, Ventspilī, Ogrē, Bauskā, Ādažos, Madonā, Salaspilī, Jūrmalā, Iecavā, Ķekavā un citur.

Dzintars Kauliņš, Ekonomikas ministrijas Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes departamenta direktors

 

Lasīt vairāk...

Aicinājums kļūt par Latvijas Būvinženieru savienības biedru

Tuvākajos gados valstī gaidāms krass būvniecības apjomu pieaugums, jo būvindustrijā laikā no 2018. līdz 2020. gadam jāapgūst gandrīz trīs miljardi eiro liels Eiropas Savienības finansējums.

Apzinoties faktisko būvniecībā strādājošo cilvēku resursu esamību un to profesionālo kvalifikāciju un kompetenci, iecerētā plānu sekmīga  realizācija būs iespējama tikai tad, ja nozare veiks mērķtiecīgu savu iespēju analīzi un uz mērķi orientētu būvniecības profesionālās vadības  atjaunošanu, radot priekšnosacījumus valsts pārvaldei neraksturīgo būvniecības vadības funkciju realizāciju nodot nevalstiskajam sektoram -  profesionālajām kamerām.  

Apzinoties situācijas nopietnību un zinot nozarē strādājošo tehnisko vadītāju kapacitāti  

 

LATVIJAS  BŪVINŽENIERU SAVIENĪBA

par godu Latvijas valsts simtgadei 2018. gada janvārī  un februārī piedāvā ekskluzīvu jaunu biedru uzņemšanu ar mērķi stiprināt nozari, tās vadības un izpildes dalībnieku profesionālo kompetenci.

 

Jaunais būvinženieri!

Ja vēlies būt vēsturiskā ”iesaukuma” dalībnieks un jau LBS 30. kongresā balsot par jauno valdi vai būt ievēlēts valdē un personiski aktīvi līdzdarboties pārmaiņu procesos, ieskaties LBS mājas lapā http://www.buvinzenierusavieniba.lv/jauno-biedru-uznemsana,  aizpildi uzņemšanas dokumentus un līdz 2018. gada 1. martam iesniedz tos LBS birojā.

LBS 30. jubilejas kongress notiks 2018. gada 23. martā Latvijas Universitātes Lielajā aulā. 

Informācija: lbs@apollo.lv, 29172287, 67845910

Lasīt vairāk...
Pierakstīties šai RSS barotnei