Objekti filtrēti pēc datums: augusts 2017

Arhitektūra. Uzticīgs Rīgai. Gvido Princis.

Gvido Princis ir Rīgas pilsētas arhitekta biroja direktors un pilsētas arhitekts. Darbu viņš uzsāka 2012. gadā, kad konkursā tika izraudzīts šim amatam. Maijā Gvido tika atkārtoti pārvēlēts.

«Rīgas pilsētas arhitektam ir neaizvietojama loma pašvaldības darba pilnveidošanā, arhitektūras un pilsētvides kvalitātes uzraudzības un kontroles jautājumu risināšanā, teritorijas plānojumu, detālplānojumu un apbūves noteikumu uzlabošanā un attīstībā, kā arī būvniecības ieceru izvērtēšanā,» – tā teikts Rīgas pilsētas arhitekta biroja tīmekļa vietnē, taču, ko par šo amatu domā pats Gvido Princis? 

Ko jums nozīmē būt pilsētas galvenajam arhitektam? 

Pilsētas arhitekta amats pastāv kopš 19. gadsimta vidus. Tolaik pilsētas arhitekta uzdevums bija izstrādāt Rīgas nocietinājumu vaļņu nojaukšanas un pilsētvides attīstības plānu. Daudzējādā ziņā tas ir nozīmīgi arī šodien.

Amata pilnvaras laika gaitā ir mainījušās, šodien pilsētas arhitekts neizstrādā projektus, pat neakceptē vai nenoraida tos. Pilsētas attīstības kontekstā pilsētas arhitekts un arhitekta birojs pilda padomdevēja funkciju. Šā amata lielākā atbildība ir atbildība par vērtējumiem un ieteikumiem, ko sniedz pilsētas arhitekts. Ja viņš kādas lietas vērtē kritiski, viņa pienākums ir argumentēt, kas ir tie kritiskie aspekti, mēģināt tos izskaidrot visām attīstībā iesaistītajām pusēm: lēmumu pieņēmējiem, attīstītājiem, nozares profesionāļiem, sabiedrības pārstāvjiem. Tātad mūsdienās pilsētas arhitekta galvenā misija ir būt saprotamam. Šis amats man ir godpilns statuss, kas prasa atbildību par saviem vārdiem, protams, domājot, redzot un vērtējot tos procesus, kas notiek pilsētā saistībā ar attīstību, būvniecību, plānošanu. 

Vai gaidījāt, ka jūs atkārtoti pārvēlēs?

Tādas indikācijas bija, tomēr nekad neko skaidri nevar zināt (smejas). Katrā ziņā, uzņemoties, pareizāk sakot, turpinot šā amata pienākumus, esmu pārliecināts, ka virziens, kādā birojs patlaban strādā, ir pareizs, esam pierādījuši savu lietderību daudzos procesos un aspektos. Galvenais uzsvars šajā amatā ir būt lietderīgam būvniecības plānošanas procesā, mēģinot lietas konsolidēt, izdiskutēt un apskatīt no dažādiem skatupunktiem, kas ļauj salāgot atškirīgas intereses un rast optimālus risinājumus, ieteikumus...

Visu rakstu lasiet žurnāla "Būvinženieris" augusta numurā*.

*Žurnālu “Būvinženieris” var iegādāties LBS birojā - Kr.Barona ielā 99, Latvijas pasts un SIA “Preses serviss” piegādes vietās Rīgā, Siguldā, Dobelē, Mārupē, Daugavpilī, Cēsīs, Liepājā, Jelgavā, Ventspilī, Ogrē, Bauskā, Ādažos, Madonā, Salaspilī, Jūrmalā, Iecavā, Ķekavā un citur.

 

Dace Rozenšteina

Foto: no Rīgas pilsētas arhitekta biroja arhīva un Baltijas nekustamo īpašumu attīstītāju foruma arhīva (fotogrāfe Laima Penekaite) 

Lasīt vairāk...

Latvijas Būvinženieru savienības 15.augusta valdes sēde

Latvijas Būvinženieru savienības valdes sēdē 15. augustā  LBS valdes loceklis Artis Dzirkalis klātesošos informēja par pieredzes apmaiņas braucienu kopā ar Ekonomikas ministrijas un Būvniecības valsts kontroles biroja pārstāvjiem, lai iepazītu Austrijas un Čehijas būvniecības procesu likumdošanu un reālo praksi. Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents Normunds Grinbergs pastāstīja par plāniem saistībā ar skati “Gada labākā būve Latvijā”, kura 2018. gada pavasarī notiks jau divdesmito reizi.

Mārīte Šperberga informēja par apbalvojuma “Būvindustrijas lielā balva” piešķiršanu un aicināja visus apmeklēt ceremoniju 4. septembrī.

Vēl sēdē tika vērtēts LBS sekciju darbs, par ko stāstīja LBS izpilddirektors Jānis Ozoliņš, sekciju vadītāji un viņu vietnieki: Gunta Saule–Pavlovska, Aivars Brambis, Jānis Klismets, Anatolijs Gulbis. Par Starptautisko attiecību sekcijas vadītāju tika ievēlēts Jānis Igaunis. 

Par LBS BSSI aktivitātēm jauno būvinženieru būvprakses pilnveidošanā informēja Tatjana Titareva.

Lasīt vairāk...

Žurnāls “Būvinženieris”, 2017. gada augusts

Kas ir šī numura aktualitātes?

«Rīgas pilsētas arhitektam ir neaizvietojama loma pašvaldības darba pilnveidošanā, arhitektūras un pilsētvides kvalitātes uzraudzības un kontroles jautājumu risināšanā, teritorijas plānojumu, detālplānojumu un apbūves noteikumu uzlabošanā un attīstībā, kā arī būvniecības ieceru izvērtēšanā,» – tā teikts Rīgas pilsētas arhitekta biroja tīmekļa vietnē, taču, ko par šo amatu domā pats Gvido Princis, Rīgas pilsētas arhitekta biroja direktors un pilsētas arhitekts? 

Pirms diviem gadiem stājās spēkā Eirokodeksa būvnormatīvi un ar tiem saistītie standarti. To mērķis – nodrošināt vienotu inženieru izpratni visā Eiropas Savienībā. 2015. gadā apstiprināts plāns par Eirokodeksa būvniecības standartu uzlabošanas pasākumiem 2016.–2018. gadam. Taču pilnvērtīgai jaunās sistēmas izmantošanai nozare joprojām iestrēgusi pārejas periodā. Par to saruna ar Būvniecības valsts kontroles biroja Kontroles departamenta direktoru Māri Demmi un sertificētu būvuzraugu Rihardu Ābolu.

Rubrikā “Būves”: 

  • Daugavas kreisā krasta arhitektoniskos vaibstus Rīgā jau drīz papildinās savā ziņā unikāla daudzdzīvokļu ēka “River Breeze Residence”, kas top Klīversalā, Kuģu ielā 28, iepretim AB dambim un Āgenskalna līcim.
  • Skolas ielas rekonstrukcija Iecavā: kopš padomju laikiem nopietnu remontu gaidījušajā ielā vienlaikus atjauno inženiertīklus un segumu. Būvniekiem sarežģījumus rada veco siltumtīklu izņemšana un plānu neatbilstība situācijai dabā.
  • Lauksaimniecības akadēmija modernizē Jelgavas pili: pakāpeniskos remontus vairāk nekā desmit gadu garumā vainago fasādes atjaunošana un ventilācijas ierīkošana.

Vēl lasiet par aptauju, kas atklāj iepirkumu nesmukumus: koruptīvā sistēma pašvaldību būvniecības iepirkumos degradē gan valsts pārvaldi, gan nozares dalībniekus.

Konkurss “Energoefektīvākā ēka Latvijā” tiek organizēts jau septīto gadu ar mērķi veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes jomā, veidot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām radīt kvalitatīvu un arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu. Šoreiz par  laureātiem un ieskats apbalvošanas ceremonijā.

Koka arhitektūras, amatu, rūpniecības un dizaina pasākumu cikla “Koka dienas 2017” jeb izglītojošu pasākumu kopuma Cēsīs aktivitāšu mērķis bija demonstrēt modernākās kokapstrādes tehnoloģijas, koka ražojumus ar augstu pievienoto vērtību un informēt par koka būvniecības priekšrocībām, izmaksām un pieejamību Latvijā.

2017. gada pavasarī LLU diplomprojektus izstrādāja 23 pilna laika un astoņi nepilna laika topošie būvinženieri, un pirmo reizi seši studenti aizstāvēja diplomprojektus, lai iegūtu būvdarbu vadītāju kvalifikāciju.

Latvijā pēc neatkarības atgūšanas ir bijuši dažādi ceļu finansēšanas modeļi: gan budžeta modelis ar piesaisti ceļu lietotāju maksātajiem nodokļiem (speciāls ceļu fonds), gan arī budžeta modelis ar daļēju piesaisti ceļu lietotāju maksātajiem nodokļiem. Piedāvājam nelielu finansēšanas modeļu apskatu un analīzi.

“Skonto Group” prezidents Guntis Rāvis prezentē grupu, ko veido deviņi uzņēmumi: “Skonto Būve”, “Skonto Prefab”, “Skonto PlanLTD”, “Forta Medical”, “Forta Modular”, “Skonto Construction”, “LEC”, “Skonto Constructian Products”, “Skonto Cross Timber Systems”.

Vēl sarunas ar “Būvindustrijas lielās balvas laureātiem” Viktoru Puriņu un Edgaru Zelču.

 

Žurnālu “Būvinženieris” var iegādāties LBS birojā - Kr.Barona ielā 99, Latvijas pasts un SIA “Preses serviss” piegādes vietās Rīgā, Siguldā, Dobelē, Mārupē, Daugavpilī, Cēsīs, Liepājā, Jelgavā, Ventspilī, Ogrē, Bauskā, Ādažos, Madonā, Salaspilī, Jūrmalā, Iecavā, Ķekavā un citur.

Lasīt vairāk...

VAI VIETĒJOS BŪVOBJEKTOS VARAM JUSTIES DROŠI? LABĀK MĀCĪTIES NO SAVĀM VAI NO CITU KĻŪDĀM?

Šos un vēl citus jautājumus  “Hilti“ aktualizēj “Būvniecības dienā”, kas norisinājās “Gada labākā būve Latvijā 2016” skates ietvaros, kur Hilti dalījās ar savu pieredzi pasīvās ugundrošības jomā. 

Hilti ir uzņēmums ar 75 gadu pieredzi.  Latvijas būvniecības nozarei līdz šim vairāk kompānija  ir pazīstama, kā profesionāļo instrumentu ražotāji, tomēr pasaulē Hilti ir inovāciju līderis pasīvajā ugunsdrošībā. Tā ir nozare, kur Hilti investē līdzekļus, lai radītu visefektīvākos produktus, kas maksimāli mazinātu zaudējumus uguns nelaimes gadījumos.  

Dažādas apmācības, kā piemēram, enkurošanas tehnoloģiju apmācības, cauruļvadu montāžas sistēmu apmācības, pasīvās ugunsdrošības risinājumi ir daļa no Hilti pakalpojumu klāsta.

“Mēs vēlamies būt daļa no labākas nākotnes, tāpēc ieguldām savu laiku un zināšanas, lai uzlabotu būvniecības nozares cilvēku profesionalitāti, piedāvājot piedalīties speciālās apmācībās,“ saka Hilti speciālisti. Viņi   šovasar bez maksas semināru “Pasīvās ugunsdrošības risinājumi” organizēja tieši “Būvniecības dienas” apmeklētājiem, vairāk kā 50 dažādiem būvniecības uzņēmumu pārstāvjiem, arhitektiem, projektētājiem un ministriju pārstāvjiem. Seminārs notika divās daļās – teorija un praktiskā nodarbība.

Lasīt vairāk...

Jubilāri 2017.gada augustā

LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBA

LBS BIEDRI JUBILĀRI 2017.GADA AUGUSTĀ

Anita Ozoliņa - 1.augustā, Jānis Niedre - 4.augustā, Līga Gaile un Oļģerts Tamovičs - 5.augustā, Jānis Zīvards un Andrejs Safonovs - 7.augustā, Bruno Otersons - 17.augustā, Jānis Mazurs - 21.augustā, Aleksandrs Kovaļovs, Alfons Čupāns un Jānis Karlsbergs - 24.augustā, Romāns Auniņš - 27.augustā, Pēteris Igaunis un Taiga Dombrovska - 28.augustā

Dzīves redzējumu mums nedos ne jūsma, ne fantāzijas, ne teoretizējumi, bet gan tikai pati brišana pa šo dzīvi. Tikai tā mēs varat atrast, kā ir par daudz šai dzīvei, kā viņai trūkst, par ko šie ļaudis smej un par ko viņi raud. To saprazdami, mēs varēsim būt arī šīs dzīves cēlēji.
/Jānis Klīdzējs/ 

Lasīt vairāk...
Pierakstīties šai RSS barotnei