Objekti filtrēti pēc datums: oktobris 2017

Izsludināts fotokonkurss “Energoefektivitāte mums apkārt”

Ekonomikas ministrija un žurnāls “Būvinženieris” izsludina fotokonkursu “Energoefektivitāte mums apkārt”, aicinot ikvienu Latvijas iedzīvotāju dalīties ar fotogrāfijām, kurās fiksēta energoefektivitāte jebkādos tās aspektos.

Žurnāla “Būvinženieris” galvenā redaktore Mārīte Šperberga: “Šobrīd mēs fotografējam visi un visu. Pie tam teju ar visu iespējamo: fotoaparātu, viedtālruni, planšeti. Pēc tam fotogrāfijas krājam vai izdzēšam. Taču mēs jūs šoreiz aicinām fotografēt ko ļoti konkrētu, bet tik un tā visu to, ko jūs saprotat ar vārdiem energoefektivitāte, energoefektīva māja. Pamaniet labo, veiksmīgo, no kura var gūt pieredzi! Pamaniet kļūdas, no kurām varam mācīties! Dalieties savos atradumos un sūtiet tos fotokonkursam”.

Konkursa organizatori aicina publicēt fotogrāfijas ar kodolīgu to aprakstu savā twitter.com vai facebook.com kontā, izmantojot mirkļbirku #energoefektivitāte. Ja neizmantojat sociālos tīklus, aicināt fotogrāfijas un to parakstus sūtīt tās uz e-pasta adresidzivosiltak@em.gov.lv. Katrs dalībnieks var iesniegt ne vairāk kā trīs fotogrāfijas.

Konkursa nolikums publicēts konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā” mājaslapā www.energoefektivakaeka.lv. Konkurss notiks laikā no 2017. gada 2. līdz 9. oktobrim. Konkurss tiek rīkots informatīvās kampaņas “Dzīvo siltāk” un konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā” ietvaros.

Fotokonkursa mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par energoefektivitāti visos enerģijas izmantošanas sektoros  (ēkas, transports, iekārtas u.c.) un aspektos (ekonomiskie, sociālie, vides u.c.) un aicināt iedzīvotājus ik dienu īstenot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus.

Fotokonkursa uzvarētājus noteiks konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā” žūrijas vērtējums. Primārais konkursa darbu vērtēšanas kritērijs būs fotogrāfiju atbilstība konkursa tēmai, mākslinieciskais redzējums un oriģinalitāte.

Laikā no š.g. 10. līdz 16. oktobrim ikvienam interesentam būs iespēja nobalsot par, viņaprāt, labākajiem konkursa darbiemEkonomikas ministrijas informatīvās kampaņas “Dzīvo siltāk” kontā facebook.com (www.facebook.com/dzivosiltak), spiežot pie konkursa darbiem pogu “Man patīk” (jeb Like). 

Konkursa uzvarētājus paziņosim š.g. 17. oktobrī Ekonomikas ministrijas un konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā” mājaslapās (www.em.gov.lvwww.energoefektivakaeka.lv). Laureātus aicināsim apmeklēt izstādi “Māja. Dzīvoklis” š.g. 20. oktobrī, kad arī pasniegsim balvas.

Konkursa balvas dos VAS “Latvenergo” un SIA “Robert Bosch”, kā arī žurnāls “Būvinženieris” (2018. gada abonements), simpātiju balvas - Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un Attīstības finanšu institūcijas Altum suvenīri.

Visi konkursam iesūtītie darbi tiks publicēti informatīvās kampaņas “Dzīvo siltāk” kontā facebook.com(www.facebook.com/dzivosiltak), kā arī tie būs apskatāmi izstādes “Māja. Dzīvoklis” laikā informatīvās kampaņas “Dzīvo siltāk” stendā.  

Papildu informāciju par konkursu, kā arī citām informatīvās kampaņas “Dzīvo siltāk” aktivitātēm var saņemt, rakstot uz e-pasta adresi dzivosiltak@em.gov.lv.

Lasīt vairāk...

Vidzemes plānošanas reģions iesaistās Eiropas Savienības enerģētikas politikas veidošanā

Īstenojot Vidzemes plānošanas reģiona (turpmāk – VPR) Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014 – 2030 mērķi „Palielināt energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu”, un ņemot vērā reģionā aizvien pieaugošo energoefektivitātes jautājumu aktualitāti, VPR pievienojas Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Pilsētprogrammas „Urban Agenda” tematiskās prioritātes „Pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem” (turpmāk – „Energy Transition”) partnerībai. Dalība šajā partnerībā sniegs iespēju par VPR pašvaldību prioritātēm energoefektivitātes veicināšanā runāt ES līmenī, izstrādājot rekomendācijas finanšu, politikas un zināšanu pilnveidošanai atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā ES.

Septembra vidū Polijā, Gdaņskā, notika pirmā partnerības „Energy Transition” tikšanās, kurā piedalījās arī VPR. Tikšanās  mērķis bija vienoties par kopīgām prioritātēm pārejai no fosilajiem uz vietējiem atjaunojamiem energoresursiem. VPR sadarbībā ar partneriem no Nīderlandes, Polijas, Zviedrijas un citām ES valstīm strādās pie Darbības plāna izstrādes, kuram jāparedz konkrēta rīcība ES regulējuma, atbalsta pasākumu un zināšanu pilnveidošanai, apzinot  šī brīža situāciju energoresursu izmantošanā un tā atjaunošanā, kā arī līdzšinējo ES politikas efektivitāti atjaunojamo energoresursu jomā. Partnerības darba gaitu koordinēs Apvienotās Karalistes galvaspilsēta Londona, Polijas pilsēta Gdaņska un Beļģijas pilsēta Rūselare.

VPR jau šobrīd aktīvi darbojas divos energoefektivitātes veicināšanas projektos „Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” un „Partnerība jaunai energoresursu pārvaldībai 2050”, iesaistot gan skolēnus, skolotājus, mājsaimniecības, gan arī pašvaldības, uzņēmējus un nevalstiskās organizācijas. Tūlīt oktobrī darbību uzsāks vēl divi INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas projekti  energoefektivitātes jomā.

Projektā „Efektīvi finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai - EFFECT4Buildings” uzmanība tiks vērsta uz ēku īpašnieku un pārvaldnieku zināšanu papildināšanu par dažādiem finanšu modeļiem mūsdienīgu energoefektīvu risinājumu ieviešanā ēku apsaimniekošanā.

Savukārt projektā „Zemas temperatūras centrālā apkure Baltijas jūras reģionam – LowTEMP” VPR sadarbībā ar vēl diviem partneriem no Latvijas - Rīgas Tehnisko universitāti un Gulbenes novada domi, kā arī citu valstu sadarbības partneriem - strādās pie risinājumiem, kā, optimizējot esošās centrālapkures sistēmas vai izveidojot jaunu infrastruktūru zemas temperatūras tehnoloģiju pielietošanai, iespējams nodrošināt enerģijas ietaupījumu un CO2 emisiju samazināšanu. Tiks apzināts, kā samazinātas temperatūras rezultātā mazināt siltuma zudumus, nodrošinot ekonomisku ieguvumu, un kā integrēt atjaunojamo energoresursu  izmantošanu  zemas temperatūras apkures sistēmas nodrošināšanai.

Par pilsētprogrammu „Urban Agenda”

Pilsētprogramma „Urban Agenda” fokusējas uz 12 tematiskajām prioritātēm: migrantu un bēgļu iekļaušana; gaisa kvalitāte; nabadzība pilsētā; mājokļu jautājumi; aprites ekonomika; darbavietas un prasmes vietējā ekonomikā; pielāgošanās klimata pārmaiņām; pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem; ilgtspējīga zemes izmantošana un dabā balstīti risinājumi; pilsētu mobilitāte; pāreja uz digitāliem risinājumiem, inovatīvi un atbildīgi publiskie iepirkumi. Ieinteresētās valstis un pilsētas veido brīvprātīgas partnerības par kādu no tematiskajām prioritātēm. Vairāk informācija pieejama: https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda

Papildu informācija: Aija Rūse, Vidzemes plānošanas reģions, aija.ruse@vidzeme.lv; mob.t. +371 26400288, www.vidzeme.lv

Informāciju sagatavoja: Baiba Norberte, sabiedrisko attiecību speciāliste, Vidzemes plānošanas reģions, baiba.norberte@vidzeme.lv; mob.t. +371 28752793, www.vidzeme.lv

Lasīt vairāk...
Pierakstīties šai RSS barotnei