Objekti filtrēti pēc datums: aprīlis 2016

Izstrādāti plānošanas dokumenti energoefektīvas būvniecības profesionālās pilnveides izglītības programmu ilgtspējai

Viens no projekta “BUILD UP Skills FORCE” svarīgākajiem uzdevumiem ir bijis izveidot stratēģiju, kā nodrošināt projekta ietvaros izstrādāto profesionālās pilnveides apmācību programmu ilgtspēju un reālu darbību nākotnē arī pēc projekta beigām. Šīs aktivitātes ietvaros tika izstrādāti divi dokumenti – Normatīvais regulējums un Finansēšanas modeļi. Dokumentus izstrādāja Latvijas Vides investīciju fonds kopā ar pārējiem projekta partneriem. 

Dokumentu izstrādes gaitā tika rīkotas vairāk nekā 25 tikšanās ar atbildīgo ministriju pārstāvjiem un nozares organizācijām, rīkotas apaļā galda diskusijas, lai kopīgi izveidotu iespējami labāko scenāriju izstrādāto profesionālās pilnveides izglītības programmu – “Ēku siltināšanas darbi un energoefektīva renovācija” un “Inženierkomunikāciju izolēšanas darbi” integrācijai normatīvajā regulējumā un finanšu līdzekļu piesaistei to ilgtspējai. To, ko tieši šīs izglītības programmas sniegs un kāds būs ieguvums, projekta darba komanda diskutēja arī abu iepriekšminēto dokumentu izstrādes laikā. Tika uzrunātas un iesaistītas galvenās nozares ministrijas - Ekonomikas ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Labklājības ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Kā arī nozares organizācijas – Latvijas Būvnieku asociācija, Latvijas Celtnieku arodbiedrība, Būvniecības nozares ekspertu padome (NEP).

Normatīvajā regulējumā ir izstrādāti priekšlikumi īpašai nodarbinātības politikai, nodrošinot tālākizglītību energoefektīvu ēku sektorā, ko nosaka nepieciešamība pēc noteikumiem, kas veicina būvniecības jomā strādājošo prasmju paaugstināšanu un uzlabošanu.

Savukārt Finansēšanas modeļu dokuments tika izstrādāts, lai gūtu atbalstu programmu finansēšanai, kā arī, lai aktualizētu kvalificēta darbaspēka nozīmību būvniecības nozarē Latvijā un tam nepieciešamos finanšu avotus. Dokumenta izstrādes procesā tika definētas trīs iespējamās programmu finansēšanas shēmas (modeļi). Pirmā paredz, ka izdevumus, kas saistīti ar darbinieku kvalifikācijas celšanu uzņemas darba devējs, lai veicinātu savu konkurētspēju. Otrā paredz, ka finansējumu var saņemt pilnīgi vai daļēji no valsts finansētām atbalsta programmām. Savukārt trešā finansēšanas modelis paredz, ka nepieciešamo finansējumu varētu piesaistīt, izmantojot Eiropas Savienības fondu finansējumu izglītības un uzņēmēju atbalstam.

Abi šie dokumenti tiks iesniegti atbildīgajām ministrijām un Finanšu ministrijai zināšanai, un to pārstāvji ir izteikuši gatavību dokumentos atspoguļotos principus iekļaut savos plānošanas dokumentos, kas palīdzēs nodrošināt projekta rezultātu ilgtspēju.

Laikā no 2014. līdz 2016. gada aprīlim tiek ieviests projekts „Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā” (BUILD UP Skills FORCE). Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības „Saprātīga enerģija Eiropai” programmas ietvaros. Projekta mērķis ir paaugstināt būvniecībā strādājošo prasmes un zināšanas par gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecību un esošo ēku renovāciju. Projekta partneri: Rīgas plānošanas reģions, Kurzemes plānošanas reģions, Vidzemes plānošanas reģions, Zemgales plānošanas reģions, Latvijas Būvinženieru savienība, Izglītības kvalitātes valsts dienests, Latvijas Vides investīciju fonds. 

Vairāk par projektu: http://www.rpr.gov.lv/bus-force/


Lasīt vairāk...

LBS Izglītības un jauno speciālistu sekcija diskutē par studiju programmām Vidzemes augstskolā

Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) Izglītības un jauno speciālistu sekcijas dalībnieki tikās kārtējā sanāksmē, lai pārrunātu aktualitātes, iespējamos pasākumus, risinājumus un priekšlikumus, kurus var piedāvāt nevalstiska organizācija.

LBS Izglītības un jauno speciālistu sekcija ir viena no aktīvākajām LBS sekcijām. Tās vadītājs ir Mārtiņš Vilnītis, Dr.sc.ing., asociētais profesors, inženierzinātņu doktors, Rīgas Tehniskās universitātes studiju programmas “Būvniecība” direktors, RTU Būvražošanas katedras vadītājs, SIA “MV Consult” īpašnieks, nekustamā īpašuma vērtētājs un būvuzraugs. 

Šoreiz sēdē galvenā uzmanībatika veltīta Vidzemes augstskolas inženierzinātņu virziena studiju programmai “Koka ēku celtniecība un ekobūves”. Tā paredz iespēju 2,5 gadu laikā iegūt 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un 4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju – būvdarbu vadītājs. Taču, lai Vidzemes augstskolas absolventi varētu iegūt arī būvprakses sertifikātu, augstskolai vēl krietni jāpastrādā pie savu programmu pilnveidošanas.

Lasīt vairāk...

Zemgalē notiks semināri par atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu ēkās

Šā gada 12. un 13. maijā Ekonomikas ministrija un Attīstības finanšu institūcija Altum informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros aicina interesentus uz semināriem Zemgalē par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēkās un pieejamo valsts atbalstu. 

Semināri notiks trijās Zemgales pilsētās – Jelgavā, Bauskā un Jēkabpilī. Uz semināriem aicinām namu pārvaldīšanas uzņēmumu, dzīvokļu īpašnieku biedrību un būvniecības uzņēmumu pārstāvjus, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākos.

Seminārs „Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Pamatnosacījumi” 12. maijā plkst. 10.00 notiks Jelgavā un plkst. 16.00 Bauskā. Pasākumu laikā klātesošie tiks informēti par Eiropas Reģionālā attīstības fonda aktivitātes „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, lēmuma pieņemšanas procedūru, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas aspektiem. Seminārā piedalīsies arī banku pārstāvji, kuri informēs par kredīta saņemšanas nosacījumiem.

Savukārt 13. maijā plkst. 10.00 seminārs „Atbalsts daudzdzīvokļu māju renovācijai un kvalitatīva ēku renovācija” notiks Jēkabpilī. Pasākuma laikā iepazīstināsim ar atbalsta programmas energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamajās ēkās nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, lēmuma pieņemšanas procedūru, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas aspektiem. Savukārt banku pārstāvji informēs par kredīta saņemšanas nosacījumiem. Semināra otrajā daļā lektori stāstīs par risinājumiem fasāžu renovācijai, kā arī par siltumapgādes sistēmas renovāciju un reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem un to atbilstību apliecinošiem dokumentiem.

Detalizētāka informācija par semināru norises vietām un dienas kārtību pieejama Ekonomikas ministrijas mājaslapā. Semināram Jelgavā var pieteikties šeit, semināram Bauskā var pieteikties šeit, bet semināram Jēkabpilī var pieteikties šeit.  Sīkāku informāciju par semināriem var saņemt Ekonomikas ministrijā (dzivosiltak@em.gov.lv, 67 013 240).

Papildu informējam, ka iepriekšējā ES fondu perioda ietvaros, laika posmā no 2010.-2016. gadam Zemgalē ar ES fondu līdzfinansējumu kopumā renovētas 102 ēkas. Detalizēta informācija par renovēto ēku statistiku publicēta Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

Līdz š.g. maija vidum Ekonomikas ministrija un Altum kopumā plāno organizēt 13 seminārus dažādās Latvijas pilsētās. Detalizētāka informācija par semināru norises vietām un dienas kārtību pieejama Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

Kā jau iepriekš ziņots, 2016. gada 15. martā Ministru kabinets apstiprināja jauno atbalsta programma energoefektivitātes paaugstināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. Atbalstam daudzdzīvokļu ēku renovācijai laika periodā no 2016. līdz 2023. gadam būs pieejami 166 470 588 euro. Sīkāka informācija par programmu ir pieejama Attīstības finanšu institūcijas Altum mājaslapā un Ekonomikas ministrijas mājaslapā. Jaunumiem par mājokļu renovāciju var sekot arī twitter.com/siltinam un facebook.com/dzivosiltak.


Evita Urpena

Lasīt vairāk...

Iepazīsti Igaunijas Nacionālā arhīva jauno ēku "Būvinženieris" aprīļa numurā

Jaunbūve Noora līdzās Tartu Universitātes pilsētiņai tapusi igauniski praktiski un racionāli, iezīmējot dažas nacionāli savdabīgas detaļas.

Žurnālam Būvinženieris jauno ēku izrādīja vesela komanda: projekta vadītājs no Nacionālā arhīva puses Jāks Koidaru, ģenerāluzņēmējas kompānijas YIT Construction objekta vadītājs Svens Rumms, būvlaukuma vadītājs Marts Kakkums un darbu vadītājs Marguss Menno ar kolēģiem. Tobrīd ēkā vēl ritēja iekšdarbi, bet tagad iestādes mājaslapā arhiiv.ee vēstīts, ka kolektīvs pārceļas uz Nooru.

Gada laikā

Koidaru uzsver, ka būvniecības process noritējis ļoti raiti, precizējot vien atsevišķas detaļas. Menno skaidro, ka objekts projektēts un konstruēts ar būvniecības informācijas modeli (BIM), izmantojot Tekla programmatūru....

Visu rakstu lasi žurnāla "Būvinženieris" aprīļa numurā!


Antra Ērgle

FOTO: Sarmīte Livdāne

Lasīt vairāk...

Būvniecības nozares profesionāļi paraksta deklarāciju par profesionālās pilnveides izglītības programmu energoefektīvai būvniecībai un ēku atjaunošanai ieviešanu

Šodien, 27.aprīlī Rīgā, Rātsnama sēžu zālē notika konference par kvalificēta darbaspēka nozīmi energoefektīvā būvniecībā, kuras laikā ministriju pārstāvji un nozares profesionāļi parakstīja deklarāciju par profesionālās pilnveides izglītības programmu energoefektīvai būvniecībai un ēku atjaunošanai ieviešanu.

Konferencē bija iespēja iepazīties ar energoefektīvas būvniecības un profesionālās izglītības nozaru aktualitātēm Latvijā, tostarp profesionālās izglītības pilnveidi Latvijā, paredzēto ES fondu atbalstu energoefektivitātei un enerģētikai, kvalificētu strādnieku nepieciešamību nozarē un būvniecībā strādājošo kvalifikācijas apliecinājumu – ID karti.

Konferences noslēgumā Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Latvijas Būvinženieru savienības, Latvijas Būvnieku asociācijas vadība kopā ar Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Celtnieku arodbiedrības vadību parakstīja deklarāciju par profesionālās pilnveides izglītības programmu energoefektīvai būvniecībai un ēku atjaunošanai ieviešanu. Deklarāciju skatīt ŠEIT.

Ņemot vērā, ka projekta BUILD UP Skills FORCE turpmākā dzīvotspēja ir cieši saistīta ar būvniecības nozares attīstību, tostarp nozares dalībnieku gatavību veikt nozīmīgas izmaiņas būvniecības vides sakārtošanas jomās, vēršam LBS mājas lapas apmeklētāju uzmanību uz vairākiem faktoriem:

2015.gadā:

- pakalpojumus būvniecībā sniedza 25348 juridiskas personas, t.sk. 7927 PVN nodokļu maksātāji, 5153 firmas, kuras ir reģistrētas Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu reģistrā un 5112 mikrouzņēmumi!

- Būvniecības  informatīvās  sistēmas  Būvkomersantu reģistrā (BIS BR) "aktivizēts" 5081 LBS BSSI izsniegtais sertifikāts, tajā skaitā informācija par izglītību - 4061, būvpraksi - 3008, par pilnveidi  būvspeciālistiem - 2465!  Nozares dalībniekus māc bažas kā BIS BR reģistrētie būvuzņēmumi pierādīs savu profesionālo kompetenci Ekonomikas ministrijai, ņemot vērā milzīgo būvuzņēmēju gradāciju, ja BIS BR ievadītā informācija par šo uzņēmumu būvspeciālistiem ir nepilnīga.  


LBS valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume

Lasīt vairāk...

Latvijas Būvinženieru savienības valde spriež par turpmākajām LBS organizatoriskajām aktivitātēm

Aprīlī notikušajā Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) valdes sēdē klātesošie atskatījās uz “LBS XXVIII kongresa” norisi, sniedzot priekšlikumus turpmāko kongresu organizēšanā. Tāpat LBS valdes sēdes dalībnieki iepazinās ar Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) pārbaudes rezultātiem, konstatējot galvenās problēmas.

LBS valdes locekļi sprieda par LBS organizatoriskajām aktivitātēm “Būvindustrijas Lielā Balva 2016”, “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2016” un “Gada labākais objekts” sakarā.

Tika lemts arī par žurnāla “Būvinženieris” 10 gadu jubilejas numura saturu un par plānotajām sekciju darba restarta sanāksmēm un to norises laikiem (skat.attēlā).

Lasīt vairāk...

Šodien notiks energoefektīvai un kvalitatīvai būvniecībai veltīta preses konference

Šodien, 27.aprīlī plkst.10:30 Rīgā, Rātsnama sēžu zālē sāksies konference par kvalificēta darbaspēka nozīmi energoefektīvā būvniecībā. Tajā būs iespēja iepazīties ar energoefektīvas būvniecības un profesionālās izglītības nozaru aktualitātēm Latvijā.

Konferencē Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valsts sekretāre Līga Lejiņa stāstīs par profesionālās izglītības pilnveidi Latvijā, Ekonomikas ministrijas (EM) pārstāvji iepazīstinās ar paredzēto ES fondu atbalstu energoefektivitātei un enerģētikai, Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume runās par kvalificētu strādnieku nepieciešamību nozarē, un Latvijas Būvnieku asociācijas (LBA) prezidents Normunds Grīnbergs iepazīstinās ar būvniecībā strādājošo kvalifikācijas apliecinājumu – ID karti. Konferences noslēgumā IZM, EM, LBS, LBA vadība kopā ar Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Celtnieku arodbiedrības vadību parakstīs Deklarāciju par profesionālās pilnveides izglītības programmu energoefektīvai būvniecībai un ēku atjaunošanai ieviešanu.

Vairāk informācijas par “BUILD UP Skills FORCE” projektu un konferenci atrodama šeit.


Agris Kamenders

Lasīt vairāk...

Latvijas Būvinženieru savienības vadība tiekas ar Lietuvas kolēģiem un nozares profesionāļiem no Polijas

26. aprīlī Latvijas Būvinženieru savienības vadība uzņēma viesus no Lietuvas un Polijas. Sarunās piedalījās LBS valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume, viņa vietniece un SIA “LBS – Konsultants” valdes priekšsēdētāja Helēna Endriksone, LBA  valdes locekle, Eiropas civilo inženieru padomes (ECCE)  viceprezidente Vija Gēme, Lietuvas Būvinženieru asociācijas valdes loceklis Vincentas Vytis Stragys, Polijas būvkompānijas “Warbud” valdes pārstāvis eksporta attīstībai, inženieris Robert Proszko un šīs kompānijas  līgumu un projektu vadītājs Damian Lewinski.

Visi pārrunāja par  savstarpējās sadarbības iespējām. Viesus interesēja sertifikācijas sistēma Latvijā, vispārējā situācija būvniecībā.

“Warbud” tika dibināta pirms 25 gadiem un šobrīd ir lielākā būvkompānija Polijā, kuras būvju sarakstā ir viesnīcas, tirdzniecības centri,  koncertzāles, muzikālie teātri, biroji, rūpnīcas, veselības iestādes (poliklīnikas un slimnīcas), vēstniecības, militārie un civilie lidlauki, metro u.c.

Kompānijā ir vairāk kā 1000 darbinieki, pamatkapitāls 14 miljoni eiro un tās apgrozījums 2014. gadā bija 245,2 miljoni eiro. Realizēti vairāk kā 450 iespaidīgi projekti, gan valsts un pašvaldību, gan  privātie, gan privātās partnerības projekti (PPP).

Jau aptuveni gadu viņi  būvfirmām Lietuvā piedāvā  kopējas sadarbības modeli, kas  iesācies veiksmīgi, tāpēc “Warbud” to vēlas piedāvāt arī Latvijas,  Igaunijas, Baltkrievijas un arī Skandināvu būvfirmām. To viņi dēvē par kopēju platformu būvniecībā.Created with flickr slideshow.
Lasīt vairāk...

No šā gada 1. jūlija būvprojektu un būvju ekspertīzes Latvijā var veikt tikai sertificēti speciālisti

Ekonomikas ministrija atgādina, ka no šā gada 1. jūlija būvprojektu un būvju ekspertīzes Latvijā var veikt tikai Būvniecības valsts kontroles biroja sertificēti speciālisti. Ministrija aicina būvekspertus neatlikt sertifikātu iegūšanu uz pēdējo brīdi, savlaicīgi iesniegt nepieciešamos dokumentus un nokārtot eksāmenu.

Lai pārrunātu būvekspertu sertifikācijas gaitu, Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Vilnis Ķirsis un Būvniecības un mājokļu politikas departamenta vadība tikās ar Būvniecības valsts kontroles biroja (turpmāk – BVKB) pārstāvjiem.

Tikšanās laikā BVKB vadība informēja par būvekspertu sertifikācijas līdzšinējo procesu, kā arī iepazīstināja ar BVKB plānotajām aktivitātēm, kas tiks veiktas tuvāko mēnešu laikā, lai nodrošinātu būvekspertu sertifikāciju būvniecības nozarei nepieciešamajā apmērā.

BVKB direktors uzsvēra, ka līdz šim sertifikātus ir saņēmuši 22 būveksperti; plānots, ka līdz šā gada aprīļa beigām to skaits gandrīz dubultosies, savukārt līdz 1. jūlijam izsniegto sertifikātu skaits sasniegs vismaz 100, kas būs pietiekams daudzums, lai apmierinātu būvniecības tirgus dalībnieku pieprasījumu pēc ekspertīžu veikšanas pēc 2016. gada 1. jūlija.

“Līdzšinējais sertifikācijas process BVKB organizēts atbilstoši noteiktajām procedūrām, un plānotās aktivitātes sertifikācijas nodrošināšanai apliecina, ka BVKB resursu plānošana šī uzdevuma veikšanai ir atbilstoša, lai nodrošinātu, ka pēc šā gada 1. jūlija būvprojektu un būvju ekspertīzes Latvijā veiktu tikai sertificēti speciālisti,” pēc tikšanās uzsvēra Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Vilnis Ķirsis.

“Vienlaikus BVKB pauda gatavību nepieciešamības gadījumā nodrošināt iespēju kārtot eksāmenu un iegūt sertifikātus visiem interesentiem neatkarīgi no to skaita. Līdz ar to ministrija ir guvusi apstiprinājumu, ka no šā gada 1. jūlija būvniecības ekspertīzes tiks nodrošinātas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,” turpina V.Ķirsis.

Tikšanās noslēgumā ministrijas pārstāvji aicināja BVKB veikt visas plānotās aktivitātes ekspertu sertifikācijas nodrošināšanai iepriekš noteiktajā termiņā, apliecinot, ka netiek plānotas izmaiņas normatīvajos aktos, kas pagarinātu pārejas periodu sertifikācijas jomā pēc šā gada 30. jūnija.

  

Evita Urpena

Lasīt vairāk...

Žurnālā "Būvinženieris" lasi par Rīgas tik aktuālo problēmu - "Velosatiksme urbānajā vidē"

Pavisam vienkāršs jautājums, no kura izriet visas sekojošās konsekvences: kam domāta pilsēta – cilvēkiem vai mašīnām? Kad uz šo jautājumu godīgi atbildēts, tālākais pilsētvides plānošanas vektors ir skaidrs.

Kā tas sākās

Pilsētas ielu un ieliņu platumu vēsturiski noteica pārvietošanās veids – ar kājām, uz zirgiem vai ratos. Automašīnu skaitam pieaugot, ielas vairs nespēj uzņemt visus braucējus, samazinās satiksmes efektivitāte un piesārņojums reāli ietekmē cilvēku dzīves kvalitāti. Auto un degvielas bizness ir ļoti jaudīgs, un tā pravieši centīgi sargā savas nozares grandiozo naudas podu, mēģinot izvairīties no atbildības par nozares izraisītajām problēmām. Protams, uz pilsētas iedzīvotāju veselības un valsts finanšu bilances rēķina. Arī Latvijā katru gadu iegādājas automašīnas un naftas produktus par miljards dolāriem. Laiks aprēķināt, cik lielus zaudējumus valsts kopproduktam rada piesārņojuma izraisītās slimības, traumas un nāves gadījumi, tāpat neveselīgais autobraucēja dzīvesveids. Katrā ziņā vērts apdomāt katru iespēju šos zaudējumus samazināt. 

Brīvu pilsētvidi

Kad Eiropas sabiedrība apjauta problēmu, tā sāka meklēt ceļus, kā no tās izvairīties. Piemēram, vēl 60.–70. gadu beigās Holandē pilsētbūvniecībā dominēja mehāniska, autocentriska pilsētplānošana. Satiksmes sastrēgumu problēmas pilsētā municipalitāte mēģināja atrisināt, paplašinot ielas. Tomēr autosatiksme ir kā gāze, tā izplešas līdz iespējamām robežām. Autovadītāji, konstatējuši, ka ielas ir brīvākas un ērtākas, sāka tās vairāk izmantot, un rezultātā pārbūvētā iela bija tikpat pieblīvēta kā pirms tam, tikai tagad slodzi uz vidi radīja daudz vairāk mašīnu. Holandē, mēģinot cīnīties ar gaisa piesārņojumu, noteica no auto brīvas svētdienas...

Visu rakstu lasiet žurnāla "Būvinženieris" aprīļa numurā!

Andris Ozoliņš

Lasīt vairāk...
Pierakstīties šai RSS barotnei