Čeboksaru lidostas termināla koncepts

Mūsdienu lidosta ir sarežģīts komplekss, ko var aplūkot dažādi – gan kā uzņēmumu, gan kā inženierbūvju kompleksu, gan arī kā unikālu arhitektūras objektu. Laika gaitā lidostu infrastruktūrā notikušas nozīmīgas pārmaiņas. Pielāgojoties jaunām pasažieru vajadzībām un vēlmēm, aviokompānijas un lidostas veic nozīmīgas izmaiņas, piemēram, paredz jaunas funkcijas un pakalpojumus, kas papildina lidostu darbības jomu.

Šāda pozitīva lidostu funkcionalitātes uzlabošanas tendence novērojama visur pasaulē, tomēr Krievijā lidostu infrastruktūras attīstības temps ir lēnāks. Vairākumā gadījumu lidostu tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs – termināļi nespēj uzņemt pieaugošo pasažieru plūsmu un neparedz lidostas darbībai svarīgas funkcijas, tādējādi neapmierinot pasažieru vajadzības.

Analoģiska situācija vērojama mana diplomdarba pētāmajā objektā – Čeboksaru lidostas terminālī Krievijā. 20. gadsimta 60. gadu sākumā uzceltais terminālis 2016. gadā tika iekļauts federālās nozīmes lidostu sarakstā, kas uzreiz rada nepieciešamību to paplašināt. Analizējot objektu, tika konstatētas vairākas tehniskas problēmas un trūkumi termināļa infrastruktūrā. Diplomdarba mērķis bija izstrādāt jauna termināļa būvniecības konceptu, lai apmierinātu pasažieru vēlmes un nodrošinātu paredzēto pasažieru plūsmu uzņemšanu, kā arī definētu lidostas uzbūves faktorus.

 

Pasažieru pieredze un tās faktori

Lidostas darbību spēj uzlabot ne tikai papildus uzbūvētie lidlauki, bet arī netehniska rakstura uzlabojumi lidostas iekšējā infrastruktūrā. Lidostas darbību kopums sastāv no obligātajām (piemēram, drošības kontrole) un pēc pasažiera izvēles veicamajām darbībām (piemēram, iepirkšanās). Pasažieru vērtējums un atsauksmes par lidostu balstās uz brīvā laika pavadīšanas iespējām, proti, lai būtu nodrošinātas vairākas opcijas un katrs pats varētu izlemt, kāda nodarbe atbilst viņa interesēm. To ietekmē četri galvenie faktori: laiks, vide, pakalpojumi un artefakti...

Visu rakstu lasiet žurnāla "Būvinženieris" oktobra numurā.

Žurnālu "Būvinženieris" varat abonēt www.buvinzenieriem.lv vai Latvijas pasta nodaļās, savukārt žurnālu iegādāties varat Preses servisa tirdzniecības vietās: http://www3.presesserviss.lv/buvinzenieris/

Viktorija Jakovļeva, SIA CMB arhitekte 

Ilustrācijas: Viktorija Jakovļeva