BVKB piešķir pirmo sertifikātu saskaņā ar jauno kārtību

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), no šī gada janvāra īstenojot jaunu būvspeciālistu sertificēšanas shēmu, ir piešķīris pirmo sertifikātu būvekspertīzes speciālistam ēku ekspertīzes un ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmu ekspertīzes darbības sfērā, informē biroja sabiedrisko attiecību speciāliste Egita Diure. Pirmo sertifikātu saskaņā ar jauno shēmu būvspeciālists ir saņēmis pēc veiksmīgas eksāmena nokārtošanas 2019.gada 6.februārī.

Jaunā sertificēšanas shēma paredz, ka būvspeciālistu kompetences pārbaude ietver tikai rakstisku pārbaudījumu – testu, tādēļ pretendentam, piesakoties sertifikācijai, vairs nav jāiesniedz vērtēšanai būvprojekta vai būves daļas ekspertīzes atzinums. Lai nodrošinātu objektīvu un neatkarīgu sertifikācijas procesu, kompetences pārbaude ir anonīma un eksaminācijas komisijai sertifikācijas kandidātu identitāte netiek izpausta. Būvspeciālistu kompetences pārbaude būvekspertīzes specialitātē notiek, izmantojot testu kā kompetences novērtēšanas metodi, lai pārliecinātos ne tikai par pretendenta teorētiskajām zināšanām būvekspertīzes normatīvajā regulējumā, bet arī par praktiskajām spējām būvprojekta vai būves ekspertīzes atzinuma sagatavošanā, būvekspertīzes norisē un saturā, kompetenci par ierobežojumiem un atbildību.

Pirmo eksāmenu saskaņā ar jauno sertificēšanas shēmu kārtoja trīs pretendenti, no kuriem viens ieguva sertifikātu, bet divu pretendentu zināšanas nebija pietiekamas un viņi mēneša laikā varēs vēlreiz kārtot eksāmenu. 2019.gada sākumā Latvijā bija 127 sertificēti būveksperti, no tiem – 106 būvprojektu eksperti un 21 būvju eksperts. Tagad būvju ekspertu skaits ir par vienu lielāks – 22, tomēr joprojām ekspertu skaits ir nepietiekams, lai nodrošinātu visas nozares vajadzības, norāda BVKB.

BVKB aicina būvspeciālistus pieteikties sertifikāta ieguvei. Vairāk informācijas par pieteikšanos un par procesa var atrast biroja tīmekļa vietnes bvkb.gov.lv sadaļā Industrijai – Būvspeciālistu sertifikācija. Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” turpmāk būvspeciālistu kompetences novērtēšanā lielāks uzsvars būs patstāvīgās prakses uzraudzībai. Pēc sertifikāta iegūšanas kompetences pārbaudes iestāde veiks speciālista patstāvīgās prakses uzraudzību, tai skaitā izlases veidā vērtēs speciālistu ekspertīzes atzinumus.