Būvspeciālistu sertificēšanā jauna kārtība

Šī gada 22.janvārī Latvijas Arhitektu savienība (LAS), Latvijas Būvinženieru savienība (LBS), Latvijas Elektroenerģētiķu un elektrobūvnieku asociācija (LEEA) un Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība (LSGŪTIS) no Ekonomikas ministrijas saņēma deleģēšanas līgumus “Par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību”. Līgumi stājušies spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā trīs gadus.

Lai uzlabotu būvspeciālistu sertifikāciju un patstāvīgās būvprakses uzraudzību, 2018.gada 20.martā stājās spēkā Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr.169 ,,Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, saskaņā ar kuriem MK noteikumi Nr. 610 atzīti par spēku zaudējušiem.

Jaunā kārtība paredz jaunas prasības būvspeciālista sertifikāta iegūšanai, nosakot, ka būvspeciālistam ir jāizpilda minimālā praktiskā darba pieredzes programma sertificēta speciālista uzraudzībā un jānokārto kompetences pārbaude – eksāmens.

Kas jaunajā būvspeciālistu sertificēšanas kārtībā ir būtisks? Visa kompetences pārbaudes institūciju darbība jāveic ar mērķi, lai nodrošinātu kvalitatīvu, drošu un ilgtspējīgu būvniecību.

Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume skaidro, ka sertificēšanās pretendentiem agrākā testa vietā tagad ir jākārto eksāmens, kura biļetēs ir jautājumi atbilstoši Būvniecības likuma 9.panta prasībām. Tās ir “Būtiskās būvei izvirzāmās prasības”: mehāniskā stiprība un stabilitāte; ugunsdrošība; higiēna, nekaitīgums un vides aizsardzība; lietošanas drošība un vides pieejamība; akustika (aizsardzība pret trokšņiem); energoefektivitāte; ilgtspējīga dabas resursu izmantošana; kvalitātes standartu pielietojums.

Visiem būvspeciālistiem būs jākļūst par Būvniecības kvalitātes Standartu bibliotēkas lasītājiem. Līgumā ir definētas būvspeciālistu un kompetences pārbaudes institūciju tiesības un atbildība.

Izpildot atbilstīgās kompetences pārbaudes institūcijas definēto minimālo būvprakses programmu, pretendenti ar atbilstošu izglītību sertificēties varēs jau pēc divu gadu būvprakses iegūšanas.

Patstāvīgās prakses uzraudzība paredz, ka līdz kārtējā gada 1.aprīlim būvspeciālistam Būvniecības informaācijas sistēmas (BIS) datu bāzē jāievada informācija par iepriekšējā kalendārajā gadā vadīto patstāvīgo būvpraksi un apgūto profesionālo pilnveidi kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā programmā un apjomā.

Ja būvspeciālists divus gadus piecu gadu laikā kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā apjomā nav praktizējis būvspeciālista sertifikātā norādītajā jomā un darbības sfērā, būvspeciālistu uzaicina uz kompetences novērtēšanu.

Ja būvspeciālistam visu piecu gadu laikā kompetences pārbaudes iestādes noteiktajā apjomā nav bijuši kompetenci paaugstinoši pasākumi būvspeciālista sertifikātā norādītajā jomā un darbības sfērā, būvspeciālistu uzaicina uz profesionālās pilnveides pārbaudi.

Arhitektūras jomā, ēku konstrukciju projektēšanā vai siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības darbības sfērā sertificētie būvspeciālisti no 2019.gada 1.aprīļa ievēro ēku energoefektivitātes jomu regulējošo normatīvo aktu prasības.

Kompetences pārbaudes iestāde ne retāk kā reizi piecos gados, veicot Būvniecības likuma 13.panta 9.1 daļā minēto pārbaudi, pārbauda visus būvspeciālistus un katru gadu veic padziļinātu pārbaudi 1% kopējā būvspeciālistu skaita katrā darbības sfērā saskaņā ar Ekonomikas ministrijā apstiprinātām vadlīnijām. Tāpēc MK noteikumi Nr.169 paredz ekspertu brīvu iekļūšanu objektos pārbaužu izpildei.

Jaunā kārtība palielina kompetences pārbaudes iestādes darba apjomu un atbildību. Tāpēc pirms deleģēšanas līguma slēgšanas ar Ekonomikas ministriju kompetences pārbaudes iestādei jābūt novērtētai Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2012 “Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām”, jāsaņem akreditācijas apliecība un jāizpilda Ekonomikas ministrijas rīkojums “Vadlīnijas būvspeciālistu kompetences pārbaudes iestādēm par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību”.

Detalizētāku informāciju par kompetences pārbaudei var iegūt katrā no speciālistus sertificējošām institūcijām: Latvijas Arhitektu savienībā, Latvijas Būvinženieru savienībā, Latvijas Elektroenerģētiķu un lektrobūvnieku asociācijā un Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienībā.

Latvijas Būvinženieru savienībā jautājums var uzdot pa epastu: lbs@blbs.lv vai pa tālruni: 67845910.

Aktuāli

Inovatīvas metodes betona salturības kontrolei

Inovatīvas metodes betona salturības kontrolei

21 februāris, 2019

Rīgas Tehniskajā universitātē pētnieki Genādijs Šahmenko, Dr.sc.ing., Aleksejs Tata...

Aktuāli

Lego tilts

Lego tilts

21 februāris, 2019

Žurnāla ‘Būvinženieris’ februāra numurā raksts par Nīderlandē nesen pabeigto v...

Aktuāli

Zinātnieks biznesā

Zinātnieks biznesā

21 februāris, 2019

Žurnāla ‘Būvinženieris’ februāra numurā intervija ar inženierzinātņu doktoru J...

Aktuāli

Atvērta vide un spilgtas detaļas

Atvērta vide un spilgtas detaļas

21 februāris, 2019

Žurnāla ‘’Būvinženieris’’ februāra numurā apraksts par Latvijas Un...

Aktuāli

Līdz 5.martam var pieteikties Dailes teātra teritorijas labiekārtojuma metu konkursam

Līdz 5.martam var pieteikties Dailes teātra teritorijas labiekārtojuma metu konkursam

21 februāris, 2019

Rīgas domes Īpašuma departaments izsludinājis pieteikšanos Dailes teātra ter...

Aktuāli

Divas trešdaļas valsts galveno un trešdaļa reģionālo autoceļu ir labā stāvoklī

Divas trešdaļas valsts galveno un trešdaļa reģionālo autoceļu ir labā stāvoklī

21 februāris, 2019

Pēc 2018.gada remontdarbiem valsts autoceļu tīklā 64,1% galveno autoceļu ir labā un teicam...

Aktuāli

LBS valdē apspriež būvnieku izglītību un gaidāmā kongresa norisi

LBS valdē apspriež būvnieku izglītību un gaidāmā kongresa norisi

20 februāris, 2019

Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) valdes sēdē 19.februārī apspriesta nozares jauno sp...

Aktuāli

Būs jālabo defekti pērn remontētos ceļu posmos

Būs jālabo defekti pērn remontētos ceļu posmos

20 februāris, 2019

Valsts akciju sabiedrības ‘’Latvijas Valsts ceļi’’ (LVC) speciālis...

Aktuāli

Kompānijas ‘’Merks’’ būvniecības apjomi pērn dubultojušies

Kompānijas ‘’Merks’’ būvniecības apjomi pērn dubultojušies

20 februāris, 2019

A/S ‘’Merko Ehitus’’ grupas, kurā ietilpst Latvijas būvkompānija &...

Aktuāli

Mūs gaida intensīvs darbs

Mūs gaida intensīvs darbs

20 februāris, 2019

Žurnāla ‘’Būvinženieris’’ februāra numurā jaunais ekonomikas minis...

Aktuāli

Ar jaunu skatījumu uz būvspeciālistu kompetenci

Ar jaunu skatījumu uz būvspeciālistu kompetenci

20 februāris, 2019

Žurnāla ‘’Būvinženieris’’ februāra numurā pārmaiņas būvspeciālistu...

Aktuāli

RTU studenti aicina uz BIM konferenci BUILDSOME

RTU studenti aicina uz BIM konferenci BUILDSOME

18 februāris, 2019

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Studentu pa&sca...