Būvprojektu ekonomikas daļa top ačgārni

Nozarē nav vienotas izpratnes par to, kādas kvalitātes teksta, grafiskā vai skaitliskā informācija jāiekļauj būvprojekta ekonomiskajā daļā. 

Tajā ir vairākas sadaļas. Autonomo sadaļu Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkumsatbilstīgi Latvijas būvnormatīva LBN 202-15 Būvprojekta saturs un noformēšana2. pielikuma norādei apzīmē kā atsevišķu būvprojekta sadaļu ar IS. Ir sadaļas Būvdarbu apjomu saraksts(BA) un Izmaksu aprēķins, tautā saukts par tāmi (T). Daudzi tāmju autori ir pārliecināti, ka ekonomiskās daļas sagatavošanas metodes un prasības pārvalda pietiekamā līmenī, tomēr būvprojektos pārbaudīto darbu kvalitāte, konstatētās neatbilstības, kļūdas, trūkumi un nepilnības rāda pavisam ko citu. 

No izmaksām pie apjomiem?

Patlaban ekonomiskā daļa visbiežāk tiek veidota ačgārni, balstoties uz izmaksu aprēķinu un vienkārši pārkopējot zemas kvalitātes darbu aprakstus uz būvdarbu apjomu sarakstu. Tas neatbilst normatīvā regulējuma LBN 501-17 Būvizmaksu noteikšanas kārtība3.3. punkta prasībām. Turpat apjomiem tiek pievienoti rādītāji, kuru izcelsme arīdzan ne vienmēr būvprojektā ir pierādīta ar atbilstīgām specifikācijām un pamatojoties uz konkrētiem būvprojekta tehniskajiem risinājumiem. Visu darām pretēji saules tecējumam – vajadzētu sākt ar iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkuma informācijas apkopošanu, kuru identificējam attiecīgo būvprojekta daļu vai sadaļu rasējumos, specifikācijās. Tālāk pievieno visus nepieciešamos palīgmateriālus un tikai tad pāriet pie darbaspēka patēriņa normēšanas un citu izmaksu rādītāju noteikšanas.

Piedāvāju tabulu, kurā, atbilstīgi sarindojot paredzētos rādītājus, galā iegūsiet objektīvi novērtētu būvizstrādājumu izmaksu rādītāju attiecīgās būvprodukcijas saražošanai...

Visu rakstu lasi žurnāla "Būvinženieris" jūnija numurā (Nr.62)*

*Žurnālu “Būvinženieris” var abonēt http://buvinzenieriem.lv, Latvijas Pastā, LBS birojā - Kr.Barona ielā 99.

Žurnālu var iegādāties LBS birojā - Kr.Barona ielā 99 un SIA “Preses serviss” piegādes vietās Rīgā, Siguldā, Dobelē, Mārupē, Daugavpilī, Cēsīs, Liepājā, Jelgavā, Ventspilī, Ogrē, Bauskā, Ādažos, Madonā, Salaspilī, Jūrmalā, Iecavā, Ķekavā un citur.

Guntars Liepiņš,

Mg. ing.,sertificēts būvspeciālists, būvniecības konsultants