Būvprojektēšanas sekcija organizē diskusiju: "Koka konstrukciju pielietošana būvniecībā Skandināvijā, Baltijas valstīs un Vācijā”

Latvijas Būvinženieru savienības Būvprojektēšanas sekcija aicina piedalīties apaļā galda diskusijā par koka konstrukciju pielietojuma paplašināšanu būvniecībā.

Diskusija notiks 25. oktobrī, pulksten 15.00 LBS biroja telpās.

Diskusijas pamatziņojums „Koka konstrukciju pielietošana būvniecībā Skandināvijā un Baltijas valstīs, kā arī Vācijā”.

Ziņo: SIA „BKB” tehniskais direktors  Aldis Grasmanis.

/Informācija par 2012. gada augusta konferenci Zviedrijā/


LBS Būvprojektēšanas sekcija

Mārītes Šperbergas foto (vēsturiskā koka apbūve Trondheimā, Norvēģijā)