Būvniecības ieceri elektroniski var saskaņot arī Rīgā

Rīgas pašvaldība 24.janvārī parakstījusi sadarbības līgumu par Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietošanas sākšanu, pēdējā no pašvaldībām pievienojoties digitalizētajai datubāzei. Līdz ar to būvniecības ieceres e-saskaņošana ir pieejama visā Latvijā, vēsta Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) sabiedrisko attiecību speciāliste Egita Diure.

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis pauž: “Līdz ar Rīgas pievienošanos BIS visā Latvijā ikviens iedzīvotājs būvniecības ieceri var saskaņot elektroniski, nodrošinot daudz ātrāku, ērtāku un caurspīdīgāku būvniecības procesu, kā arī informācijas uzkrāšanu vienuviet. Vienlaikus būtiski samazināts darba apjoms būvvaldēm, jo būvniecības procesam nepieciešamie dati BIS automātiski tiek iegūti no valsts datubāzēm.”

“Līdz ar Rīgas pievienošanos Būvniecības informācijas sistēmai varēsim nodrošināt būvniecības ieceres e-saskaņošanu vēl lielākam klientu lokam. Grozījumi Būvniecības likumā, kas šobrīd Saeimā ir izskatīti otrajā lasījumā, pieliks punktu duālai sistēmai – papīra un elektroniskajai, nodrošinot caurskatāmāku, ātrāku un ērtāku būvniecības procesa pārvaldību,” saka BVKB direktore Svetlana Mjakuškina.

BIS Latvijā darbojas no 2018.gada jūlija. Kopējais būvniecības lietu skaits BIS 2018.gada laikā ir pieaudzis par 52% – no 47 767 gada sākumā līdz 72 530 gada beigās. Sistēmas lietotāju skaits ir pieaudzis par 26% – no 13 375 līdz 16 885. BID pilnveide turpinās.

Sadarbības līgumā par BIS lietošanu starp BVKB un Rīgas pilsētu ir noteikta kārtība, kādā pašvaldība lieto www.bis.gov.lv, lai izpildītu Būvniecības likumā un Ministru kabineta noteikumos definētās funkcijas un uzdevumus. BVKB ir BIS pārzinis no 2017.gada 1.janvāra. BIS darbību nosaka 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”.