Būvniecības ieceres saskaņojam digitāli

 

Svetlana Mjakuškina, Būvniecības valsts kontroles biroja direktore 

 

Būvniecības informācijas sistēma BIS ir elektroniska vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi (e-pakalpojumi). 

Pašlaik sistēmā ir pieejami seši reģistri un 30 e-pakalpojumi. Daži skaitļi:

* Būvkomersantu reģistrs – 5328 būvkomersanti;

* Būvspeciālistu reģistrs – 7645 būvspeciālisti;

* Neatkarīgo ekspertu reģistrs ēku energoefektivitātes jomā – 191 eksperts;

* Ēku energosertifikātu reģistrs – 7143 sertifikāti;

* Būvinspektoru reģistrs – 271 būvinspektors;

* Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistrs – 706 pārvaldnieki.

Sākot ar 2017. gada 1. janvāri, Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) kļuva par Būvniecības informācijas sistēmas pārzini. BIS darbību nosaka 2015. gada 28. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 438 Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi, kuros pēdējie grozījumi tika veikti 2018. gada jūnijā, precizējot e-dokumentu un strukturētu datu parakstīšanas rīku lietojumu e-saskaņošanas procesā. 

Viena no BIS sastāvdaļām ir portāls www.bis.gov.lv,ko veido divas daļas – publiskā un tā, kurai var piekļūt tikai autorizēti lietotāji. Publiskajā daļā ir pieejama informācija par aktualitātēm būvniecībā, reģistros iekļautā informācija un statistika. Autorizējoties BIS, lietotājiem ir iespēja lietot e-pakalpojumus, noformējot elektroniski pieprasījumus un iesniegumus. 

Ieskicējot Būvniecības informācijas sistēmas apjomu, jāmin, ka kopējais visu būvvalžu izveidoto būvniecību lietu skaits sistēmā patlaban ir 60 242. Kopš 2018. gada sākuma to skaits ir pieaudzis par 20%, jo janvārī bija 47 767 būvniecības lietu. Savukārt BIS lietotāju skaits šā gada pirmajā pusgadā bija 15 039, un kopš gada sākuma tas ir pieaudzis par 11% (13 375 lietotāji 2018. gada janvārī). Iekšējo sistēmu lieto 961 (reģistru modulis un būvvalžu modulis), bet publisko portālu – 14 078 lietotāji.

Kas paredzēts ERAF projektā?

Būvniecības informācijas sistēmas pilnveide, kas nodrošinās digitālu būvniecības procesa pārvaldību, sākot no ieceres līdz pat ekspluatācijas uzraudzībai, notiek Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/021 Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1. kārta) ietvaros. Projekta mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu izveidi un sniegšanu, samazināt administratīvo slogu, uzlabot pakalpojumu pieejamību un veicināt valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību...

 

Visu rakstu lasiet žurnāla “Būvinženieris” (Nr.63) 2018.gada augusta numurā.

Žurnālu "Būvinženieris" varat abonēt www.buvinzenieriem.lv vai Latvijas pasta nodaļās, savukārt  žurnālu  iegādāties varat Preses servisa tirdzniecības vietās: http://www3.presesserviss.lv/buvinzenieris/