Būvkomersanta nodevu iekasēs no būvniecības pakalpojumu apgrozījuma

Ilustratīvs foto

Ministru kabineta (MK) 28.maija sēdē atbalstīti grozījumi MK 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”, precizējot normas, kā tiek aprēķināta un noteikta būvkomersantu nodeva, informē Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Evita Urpena.

Līdz šim MK noteikumi paredz, ka visi būvkomersanti valsts nodevu par ikgadējās informācijas iesniegšanu būvkomersantu reģistrā maksā proporcionāli neto apgrozījumam. Taču ir būvkomersanti, kuru neto apgrozījumu papildina arī ieņēmumi no saimnieciskās darbības, kas nav saistīta ar būvniecību. Apstiprinot grozījumus, turpmāk šiem būvkomersantiem, tai skaitā daudznozaru uzņēmumiem, nodeva būs jāmaksā tikai no tās ieņēmumu daļas, kas veidojas no būvniecības pakalpojumiem, ja informācija par ieņēmumiem būs atspoguļota kādā no gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņiem.

Ņemot vērā, ka gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu atbilstoši grāmatvedību regulējošiem normatīvajiem aktiem pārbauda zvērināts revidents, šī informācija iegūst ticamību. Tiem uzņēmumiem, kuriem gada pārskats nav jārevidē zvērinātam revidentam, sniegto informāciju pārbauda Valsts ieņēmumu dienests. Uzņēmējiem gada pārskati un konsolidētie gada pārskati ir jāievada EDS, kur šai informācijai varēs piekļūt Būvniecības valsts kontroles birojs, aprēķinot komersantam uzliekamo nodevu.

Būvkomersantu skaits, uz kuriem jaunā kārtība attieksies, atbilstoši Būvniecības informācijas sistēmas datiem, ir aptuveni 22% jeb nedaudz vairāk kā 1000 no kopējā reģistrētā būvkomersantu skaita.

Līdz ar grozījumiem MK noteikumos no 31.maija līdz 31.augustam tiek pagarināts ikgadējās informācijas iesniegšanas termiņš Būvkomersantu reģistrā, lai salāgotu to ar gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata iesniegšanas termiņu un neradītu papildu slogu komersantiem. Detalizēti ar grozījumiem var iepazīties tīmekļa vietnē www.mk.gov.lv.