Būvinženieru saimi papildina 6 jauni speciālisti

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātē 8.janvārī notika augstākās izglītības studiju programmas "Būvniecība" kvalifikācijas darbu un diplomprojektu aizstāvēšana, informē Raimonds Eizenšmits, Valsts pārbaudījuma komisijas dalībnieks, Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) valdes priekšsēdētāja vietnieks.

Darbus Valsts pārbaudījumu komisijai, ko vadīja LBS valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume, aizstāvēja un būvinženieru saimi papildināja Ingus Vanags, Artūrs Bigāts, Guntis Mucenieks, Didzis Apšāns, Didzis Rimkūns un Andis Balodis.

Kvalifikācijas darbus aizstāvēja pretendenti, kas LLU mācījās 3,5 gadu studijās pēc Rīgas Celtniecības koledžas absolvēšanas, diplomdarbus – 5 gadu profesionālo bakalauru studiju programmas dalībnieki.

Attēlā jaunie būvinženieri Ingus Vanags (no kreisās), Artūrs Bigāts, Guntis Mucenieks, Didzis Apšāns, Didzis Rimkūns un Andis Balodis. Foto – Raimonds Eizenšmits