Atbalsts. Sakārto uzņēmumu!

Valsts darba inspekcijas īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projekta Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana(Nr. 7.3.1.0/16/I/001; turpmāk – ESF projekts) ir paredzēti vairāki atbalsta pasākumi, ko būvniecības nozarē strādājošie uzņēmumi var izmantot darba aizsardzības normatīvo aktu prasību izpildei un drošas darba vides izveidošanai. 

Piesaki savu uzņēmumu atbalstam darba vides sakārtošanai!

Patlaban uzņēmumi var pieteikties atbalstam darba vides risku novērtēšanai darba vietās. Šis atbalsts paredzēts uzņēmumiem, kuri darbojas kādā no tā sauktajām bīstamajām nozarēm (nozares, kas minētas Ministru kabineta 08.02.2005. noteikumu Nr. 99 1. pielikumā, tostarp būvniecība), kuri nodarbina vismaz vienu darbinieku, bet ne vairāk kā 50 darbinieku un kuri iepriekš nav saņēmuši atbalstu darba vides risku novērtēšanai. Atbalsta ietvaros paredzēts:

* veikt darba vides risku novērtējumu darba vietās, 

* sagatavot darba aizsardzības pasākumu plānu,

* sniegt praktiskas rekomendācijas drošas darba vides izveidei.

Pakalpojumus sniegs darba aizsardzībā kompetenti speciālisti un institūcijas. Tiem uzņēmumiem, kuros darba vides risku novērtēšanas laikā tiks konstatēta nepieciešamība veikt laboratoriskus mērījumus, būs iespēja pieteikties atbalstam to veikšanai 250 eiro apmērā. Taču jāuzsver, ka šāda iespēja būs tikai tiem uzņēmumiem, kuri būs pieteikušies atbalsta saņemšanai darba vides risku novērtēšanai un kuriem šāds atbalsts būs piešķirts...

Visu rakstu lasi žurnāla "Būvinženieris" jūnija numurā (Nr.62)*

*Žurnālu “Būvinženieris” var abonēt http://buvinzenieriem.lv, Latvijas Pastā, LBS birojā - Kr.Barona ielā 99.

Žurnālu var iegādāties LBS birojā - Kr.Barona ielā 99 un SIA “Preses serviss” piegādes vietās Rīgā, Siguldā, Dobelē, Mārupē, Daugavpilī, Cēsīs, Liepājā, Jelgavā, Ventspilī, Ogrē, Bauskā, Ādažos, Madonā, Salaspilī, Jūrmalā, Iecavā, Ķekavā un citur.

Sarmīte Rūtiņa-Rūtenberga, Valsts darba inspekcijas ESF projekta vadītāja