Aptauja: būvniecības uzņēmumi iegulda enerģijas taupīšanā

Ilustratīvs foto - energija.lv

Gandrīz trešā daļa jeb 33% Latvijas uzņēmēju pēdējo trīs gadu laikā ir ieguldījuši energoefektivitātes paaugstināšanā, savukārt tuvākā gada laikā to plāno katrs piektais uzņēmējs, liecina Attīstības finanšu institūcijas Altum un SKDS pētījums. Kā vēsta Altum, tas rāda, ka visbiežākie uzņēmumu enerģijas taupīšanas pasākumi ir pāreja uz elektrību mazāk patērējošām iekārtām - 82%, degvielas taupīšana - 45%, siltumenerģijas taupīšana, tai skaitā dažādi siltināšanas pasākumi - 40%.

Savukārt 14% gadījumu uzņēmēji ir izvēlējušies taupīt citus enerģijas veidus. Pētījums atklāj, ka ieguldījumus enerģijas taupīšanai visbiežāk izvēlas lielie ražošanas uzņēmumi - 44%, un būvniecības nozares pārstāvji - 27%. Turklāt vairākums jeb 80% uzņēmumu nodarbina vairāk nekā 250 darbiniekus, un to apgrozījums pārsniedz 260 tūkstošus eiro gadā. Saskaņā ar pētījuma datiem, energoefektivitātes paaugstināšana ir vienlīdz svarīga uzņēmējiem gan Rīgā, gan citviet Latvijā.

Vienlaikus pētījumā iegūtie dati ļauj secināt, ka liela daļa uzņēmēju jeb 64% uzskata, ka energoefektivitātes jautājumi viņu uzņēmumā nav aktuāli. Savukārt 18% atzina, ka enerģijas taupīšanas pasākumi ir aktuāli, lai samazinātu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas izmaksas. Šie uzņēmēji kā aktualitāti min nepieciešamību pāriet uz elektrību mazāk patērējošām iekārtām - 77%, siltumenerģijas taupīšanu - 56%, degvielas patēriņa samazināšanu - 43%). Elektroenerģijas taupīšanu kā nepieciešamību visbiežāk min visu lielumu un nozaru uzņēmumi. Katrs piektais uzņēmējs jeb 21% respondentu atzina, ka tuvākā gada laikā noteikti plāno veikt energoefektivitātes uzlabojumus, savukārt 28% nevarēja sniegt atbildi. Savukārt 51% aptaujāto uz jautājumu, vai tuvākā gada laikā plāno energoefektivitātes uzlabojumus, atbildēja noraidoši.

Reinis Bērziņš, ALTUM valdes priekšsēdētājs: “Redzam, ka izpratne par energoefektivitātes uzlabošanas iespējām biznesa vidē, kas iet roku rokā ar konkurētspējas paaugstināšanu, ir salīdzinoši zema. Joprojām vairumam uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšana nav tuvākajā dienas kārtībā. Viens no šķēršļiem ir izpratnes trūkums par energoefektivitātes uzlabošanā veikto investīciju atmaksāšanos kā īstermiņā, tā arī ilgtermiņā. Vienlaikus to uzņēmēju pieredze, kas jau ir veikuši ieguldījumus, piemēram, enerģijas patēriņa samazināšanā, liecina, ka ietaupījums šajā izmaksu pozīcijā salīdzinoši īsā laikā var sasniegt pat 50%, un  energoefektīvi uzņēmēji ir krietnu soli priekšā saviem konkurentiem. Šodien energoefektivitāte jau ir stabila nepieciešamība, nevis pārejoša modes lieta, tāpēc aicinu uzņēmējus būt aktīviem un apzināt biznesā izmantoto enerģiju un izmaksas, un  kopā ar energoekspertu atrast labākos virzienus ekonomijai. Šobrīd tam ir piemērots laiks, jo pieejama virkne valsts atbalsta instrumentu, tai skaitā grants energoaudita veikšanai uzņēmumā.”