Administratīvā apgabaltiesa noraidījusi Ivara Sergeta apelācijas sūdzību par būvprakses sertifikāta anulēšanu

Administratīvā apgabaltiesa izskatījusi administratīvo lietu, kas ierosināta, pamatojoties uz Ivara Sergeta pieteikumu par Ekonomikas ministrijas 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.1-6.12-6 atcelšanu, sakarā ar Ivara Sergeta apelācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas 2015.gada 13.aprīļa spriedumu.

2014.gada 7.janvārī Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcija (LBS BSSI) izdeva rīkojumu Nr.001/14 anulēt Ivaram Sergetam būvprakses sertifikātu ēku konstrukciju projektēšanā (sert.Nr.205890)  par pieļautajām rupjām kļūdām būvprojekta „Daudzstāvu dzīvojamā ēka un tirdzniecības centrs Priedaines ielā 20, Rīgā” konstruktīvās daļas projektēšanā.

Ivars Sergets apstrīdēja sākotnējo lēmumu Ekonomikas ministrijā. 

Administratīvā apgabaltiesa nosprieda noraidīt Ivara Sergeta pieteikumu par Ekonomikas ministrijas 2014.gada 28.maija lēmuma Nr.1-6.12-6 atcelšanu. 

Administratīvās apgabaltiesas lēmums.