Abonē jau tūlīt – lasītāko žurnālu būvindustrijā „Būvinženieris”!

Paldies Tiem ,kas jau ir abonējuši žurnālu "Būvinženieris" 2018.gadam!

Ja to vēl neeesat izdarījuši, tad aicinām Jūs kļūt par žurnāla “Būvinženieris” abonentu 2018. gadam jau tagad!

Žurnāla „Būvinženieris” abonements vienam gadam (žurnāls iznāk 6 x gadā – februārī, aprīlī, jūnijā, augustā, oktobrī, decembrī). Pērkot - 36 eiro gadā, abonējot - 30 eiro juridiskām personām, 27 eiro - fiziskām personām un 24 eiro - LBS biedriem.

Ja Jums ir nepieciešams rēķins, to varat izdrukāt mūsu mājas lapā:

http://www.buvinzenierusavieniba.lv/sagatavot-rekinus

Kā varat abonēt žurnālu “Būvinženieris”?

  • Abonējot pie izdevēja, Latvijas Būvinženieru savienībā, abonēšanas maksājumu iemaksājot izdevēja Latvijas Būvinženieru savienības kontā:

Saņēmējs: Latvijas Būvinženieru savienība
Reģ. Nr. 40008000225, PVN reģ. Nr. LV40008000225,
Norēķinu konts Nr. LV04UNLA0050016852783
AS „SEB banka” Vecrīgas filiāle, Bankas konts UNLALV2X001)
Norādiet mērķi - žurnāls “Būvinženieris” un adresi, kur žurnāls jāpiegādā.

Žurnāls „Būvinženieris” ir lasītākais žurnāls nozarē, būvinženiera, projekta vadītāja, arhitekta, projektētāja, konstruktora, profesora un studenta sabiedrotais. Noderīgs būvlaukumos un birojos, pašvaldībās un valsts iestādēs, augstskolās, koledžās un tehnikumos.

“Būvinženieris” ir praktisks ceļvedis būvindustrijā jau vienpadsmito  gadu.

“Būvinženieris” ir izmantojams ilgtermiņā, ko apliecina tie jaunie abonētāji, kuri abonē žurnālu nākamajam gadam un vēlas iegādāties arī visus iepriekšējo gadu numurus.

 e-pasts jautājumiem: daiga.buhholce@gmail.com vai tālrunis: 29465153