Abonē jau tūlīt – lasītāko žurnālu būvindustrijā „Būvinženieris”!

Aicinām Jūs kļūt par žurnāla “Būvinženieris” abonentu 2018. gadam jau tagad!

Žurnāla „Būvinženieris” abonements vienam gadam (žurnāls iznāk 6 x gadā – februārī, aprīlī, jūnijā, augustā, oktobrī, decembrī) maksā 30 eiro uzņēmumiem, 27 eiro privātpersonām un 24 eiro Latvijas Būvinženieru savienības biedriem.

Tikai šobrīd Jums ir iespēja iegādāties žurnāla "Būvinženieris" abonementu 2018. gadam par 25 eiro kā uzņēmumam vai par 22.50 eiro kā privātpersonai, ja šo summu iemaksājat izdevēja – LBS kontā vai piesakāties abonementam http://buvinzenieriem.lv/  šīs nedēļas laikā.

Latvijas Būvinženieru savienības konts:

Saņēmējs: Latvijas Būvinženieru savienība

Reģ. Nr. 40008000225, PVN reģ. Nr. LV40008000225,

Norēķinu konts Nr. LV04UNLA0050016852783

AS „SEB banka” Vecrīgas filiāle, Bankas konts UNLALV2X001)

Norādiet mērķi - žurnāls “Būvinženieris” un adresi, kur žurnāls jāpiegādā.

 

Ja Jums ir nepieciešams rēķins, to varat izdrukāt mūsu mājas lapā:

http://www.buvinzenierusavieniba.lv/sagatavot-rekinus

Vēlamies uzzināt Jūsu viedokli, tāpēc aicinām Jūs aizpildīt nelielu aptaujas anketu par žurnāla “Būvinženieris” saturu:

https://goo.gl/forms/xd7cJ0kXBeFFCFmI2

Starp tiem, kas būs aizpildījuši aptaujas anketu un norādījuši kontaktinformāciju, izlozēsim žurnāla “Būvinženieris” abonementu 2018. gadam.

Žurnāls „Būvinženieris” ir lasītākais žurnāls nozarē, būvinženiera, projekta vadītāja, arhitekta, projektētāja, konstruktora, profesora un studenta sabiedrotais. Noderīgs būvlaukumos un birojos, pašvaldībās un valsts iestādēs, augstskolās, koledžās un tehnikumos.

“Būvinženieris” ir praktisks ceļvedis būvindustrijā jau vienpadsmito  gadu.

“Būvinženieris” ir izmantojams ilgtermiņā, ko apliecina tie jaunie abonētāji, kuri abonē žurnālu nākamajam gadam un vēlas iegādāties arī visus iepriekšējo gadu numurus.

 e-pasts jautājumiem: daiga.buhholce@gmail.com vai tālrunis: 29465153

Cieņā,

Jūsu žurnāla "Būvinženieris" redakcija