23.martā Latvijas Būvinženieru savienības XXX kongress

23.martā pulksten 11 Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) biedri un viesi pulcēsies Latvijas Universitātes Lielajā aulā, kur notiks LBS XXX kongress. 

LBS valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume saka: „Mēs visi Latvijas Būvinženieru savienības biedri, asociētie biedri, jaunbiedri esam būvniecības procesu  - projektēšanas, būvdarbu veikšanas un uzraudzības dalībnieki, tāpēc kongresā būs gan vispārējā  informācija par nozari, gan informācija, kas saistīta ar LBS valdes darbu. Šis kongress arī īpašs ar to, ka vēlēsim  valdi nākamajiem2018. – 2021. darbības gadiem.”

LBS būtiskākais ir inženieru kompetence un kvalifikācija. Īpaši sabiedriski aktīvie biedri specializējušies un izveidojuši desmit sekcijas, kā, piemēram, projektēšanas, izglītības un zinātnes, tehnoloģiju, starptautisko sakaru u.c. LBS regulāri, izskatot valsts līmeņa projektus, izstrādājusi priekšlikumus. Arī par tiem  tiks runāts kongresā.

Aicinām piedalīties kongresa darbā un uzklausīt inženierus diskusijās.

Tā ir iespēja:

- tiešos kontaktos diskutēt par jautājumiem, kas ir nozīmīgi būvniecības nozares sakārtošanā valstī;

- uzklausīt amatpersonu viedokļus būvniecības regulējuma pilnveidošanā.

Kongresa laikā no pulksten 14.10 - 15.10  notiks diskusija, kuru vadīs moderators Juris Grīnvalds. Diskusijā piedalīsies:

  -  Edmunds Valantis (EM) – Par izmaiņām būvniecības normatīvos.

  -  Svetlana Mjakuškina (BVKB) – Par būvprojektu un būvobjektu ekspertīzēm. Par Būvniecības informācijas sistēmu (BIS).

  -  Ingus Vircavs (Rīgas pilsētas būvvalde) – Par būvprojektu saskaņošanu Rīgas pilsētas būvvaldē.    

Būsiet gaidīti kongresā!

 

Mārtiņš Straume,

Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs